Page 87 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 87

Wyposażenie dodatkowe

C 640

WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution                                     Pakiet Indeks  PLN    2

                          VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza                       AD315 7676561    nz

                         Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie naściennej,     AD332 7721982   1 100 Stojące gazowe kotły kondensacyjne
                         pozwala sterować i regulować 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Każdy z tych obiegów
                         grzewczych może być obiegiem bezpośrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszają­
                         cym z siłownikiem. Można łączyć szeregowo do 8 regulatorów VM DIEMATIC Evolution
                         oraz stosować wiele konfiguracji, zależnie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu­
                         tion może być używany w powiązaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
                         aby sterować dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u.  Może być wykorzystany przy połą­
                         czeniu z jednym lub większą ilością źródeł ciepła wyposażonych w konsolę DIEMATIC
                         Evolution lub IniControl 2, a także może być zintegrowany z DIEMATIC iSystem po­
                         przez Modbus jako "SLAVE" (system wtórny). Regulator może pracować samodzielnie
                         aby regulować obiegi c.o. i c.w.u. w zależności od temperatury zewnętrznej (czujnik
                         FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator może sterować kaskadą kotłów wyposażo­
                         nych w konsolę DIEMATIC Evolution, posiada również wejście 0-10V, które może być
                         skonfigurowane jako łącze telefoniczne ON/OFF. Stopień ochrony: IP 65. Drzwiczki na
                         zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: długość: 320 mm, wyso­
                         kość: 260 mm, głębokość: 130 mm. (2)

                          GTW08 Bramka Modbus

                         Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
                         gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
                         dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

                          SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                   AD324  7691375   1 380

                         Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                         pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
                         Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                         wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                         gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                         wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                         stalatora.

(1) Wymagana 1 szt. dla kotła pojedyńczego lub wiodącego w kaskadzie.
(2) Wymagane typy i ilości czujników dobierać z tabeli wyposażenia dodatkowego "Regulacje".

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                                            PAKIET  INDEKS
                    C 640-560 Diematic Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny stojący                  JB52   7752872
C 640 1ST CONFIGURATION EXAMPLE     DuoConnect Zestaw podłączeń hydr. ze sprzęgłem i pompami modul. do C
                    630/640-560                                              -   7622302
C 640 DIEMATIC Evolution        AF60 Czujnik zewnętrzny
— 1 obieg bezpośredni ogrzewania pod­  Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                         FM46  85757741
                    Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 200 kW                 AD250P 100013305P
  łogowego               AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 20 litrów
— 1 zestaw połączeń hydraulicznych Du­ Kabel BUS L=12 m                                           -   7767043
                                                                       -  240029326
  oConnect                                                                AD134  88017851

                                                                         www.dedietrich.pl 87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92