Page 49 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 49

Wyposażenie dodatkowe

Elidens C140

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”                                                 Pakiet Indeks   PLN   2

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution                                  AD199p 88017017P    201

                          Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
                         Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                         cym.

Czujnik c.w.u.                                                           AD212P 100000030P 201   Stojące gazowe kotły kondensacyjne
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej                          AD250P 100013305P 201
wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                                            AD308        350
                                                                  AD309   7663618  640
Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                                         AD310   7663561  830
Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy                          AD321   7663619  399
urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.                                          7688305

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
tomatyką DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
tomatyką DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
tomatyką DIEMATIC Evolution.

Wtyczki mostkujące BUS

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza                                              AD315  7676561    nz
                                                                  AD332  7721982   1 100
Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie naściennej,
pozwala sterować i regulować 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Każdy z tych obiegów
grzewczych może być obiegiem bezpośrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszają­
cym z siłownikiem. Można łączyć szeregowo do 8 regulatorów VM DIEMATIC Evolution
oraz stosować wiele konfiguracji, zależnie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu­
tion może być używany w powiązaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
aby sterować dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u.  Może być wykorzystany przy połą­
czeniu z jednym lub większą ilością źródeł ciepła wyposażonych w konsolę DIEMATIC
Evolution lub IniControl 2, a także może być zintegrowany z DIEMATIC iSystem po­
przez Modbus jako "SLAVE" (system wtórny). Regulator może pracować samodzielnie
aby regulować obiegi c.o. i c.w.u. w zależności od temperatury zewnętrznej (czujnik
FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator może sterować kaskadą kotłów wyposażo­
nych w konsolę DIEMATIC Evolution, posiada również wejście 0-10V, które może być
skonfigurowane jako łącze telefoniczne ON/OFF. Stopień ochrony: IP 65. Drzwiczki na
zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: długość: 320 mm, wyso­
kość: 260 mm, głębokość: 130 mm.

GTW08 Bramka Modbus

Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

                                                                      www.dedietrich.pl  49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54