Page 52 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 52

do 416 kW           Stojące gazowe kotły kondensacyjne montowane w kaskadzie

                 podłączenie do komina   Elidens C140 w kaskadzie
                 lub systemu pow-spal.
                              Systemy kaskadowe od 2 do 4 kotłów

                              — Systemy kaskadowe Elidens C140-45 do 115 dostar­       - czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel

                              czane są jako zestawy gotowe do montażu            połączeniowy S-BUS między kotłami

                              — Systemy kaskadowe są dostępne w 2 wersjach:         — Uwaga: Kotły, przewody zasilania gazem, prze­

Stojące gazowe kotły kondensacyjne             - LV: kotły ustawione w jednym rzędzie na podłodze       ciwkołnierze oraz czujnik temp. zewnętrznej na­

    PROJEKT                       - RG: montaż wolnostojący na podłodze tyłem do         leży zamawiać oddzielnie, ponieważ nie

                              siebie                             wchodzą one w skład systemów kaskadowych.
2 — Systemy te zawierają:
                                        - sprzęgło hydrauliczne DN65        W dostawie izolacja termiczna sprzęgła, nato­
                                                              miast izolacja pozostałych elementów systemu

                              - kolektor podłączenia kotłów zawierający przewo­       kaskadowego nie występuje.

                              dy połączeniowe zasilania i powrotu z c.o. DN 65

                              - pompy kotłowe obiegu pierwotnego modulujące,

                              o wsp. efektywności energetycznej EEI<0,23, stero­

                              wane sygnałem PWM

                              - zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania,

                              wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem na­

                              pełniania i opróżniania, zaworem odcinającym, za­

                              worem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa i re­

                       CE 0085CT0009 dukcją do podłączenia naczynia wzbiorczego) oraz

                              zaworem gazowym                                   Zaleta produktu

                  PRZYKŁADOWE ZESTAWY ''KASKAD'' W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KOTŁÓW                         Możliwość pracy w kaskadzie do 8
                                                                                  kotłów
                 – W rzędzie na podłodze: “LV”

                 • 2 kotły             Moc (80/60°C)                     Nat. przepł. wody Δt
                                     [kW]                         = 20 K [m3/h]
                                                       Typ kotła              Indeks     PLN

                                  81,6 - 207,8               C140 x 2   3,43-9,81       LV.C140.2   nz

                 • 3 kotły             Moc (80/60°C)                     Nat. przepł. wody Δt
                                     [kW]                         = 20 K [m3/h]
                                                       Typ kotła              Indeks    PLN
                                  122,4 - 311,7              C140 x 3      5,14-13,37   LV.C140.3   nz

                 • 4 kotły             Moc (80/60°C)                     Nat. przepł. wody Δt
                                     [kW]                         = 20 K [m3/h]
                                                       Typ kotła               Indeks   PLN
                                    160 - 350               C140 x 4.350     6,86-14,4   LV.C140.4.350 nz
                                                       C140 x 4.460            LV.C140.4.460 nz
                                   350 - 415,6                        14,4-17,83

52 www.dedietrich.pl
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57