Page 48 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 48

Wyposażenie dodatkowe                                                         Pakiet Indeks   PLN

                    Elidens C140                                                             JJ407 7720938  16 840

Stojące gazowe kotły kondensacyjne      WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ “REGULACJI”                                            JJ408  7720939  16 460
                     Zestawy hydrauliczne

                 2 Zestaw wymiennika płytowego dla Elidens C140 45-65

                                                 Zestaw wymiennika płytowego dla Elidens C140 90-115

                              Zestaw separatora ze sprzęgłem dla Elidens C140 45-65                              JJ409  7709269  16 960

                              Zestaw separatora ze sprzęgłem dla Elidens C140 90-115                              JJ410  7709270  19 710

                  Uwaga! Zestawy wymiennika płytowego są fabrycznie dostarczane z wersjami kotłów C 140...EP. Zestawy separatora ze sprzęgłem są fabrycznie dostarczane z wersjami kotłów C 140...SH.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ELIDENS C140 - ACCESSORIES REGULATIONS
                   WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

                  Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

                                   Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie                              Kocioł 2 do 8 w kaskadzie na ko­
                                                                                           cioł dodatkowy:

                        Typ obiegu

                              c.w.u.   bezpośr.  miesz.   bezp. + 1  2x                     bezp. + 2   3x   miesz.  2x     3x
                                               x miesz.  miesz.                    x miesz.  miesz.      miesz.   miesz.

                  Elidens                                                      1 x AD199 2 x AD199 z konsolą DIEMATIC Evolution
                  C140                                                       1 x AD249 1 x AD249
                  z konsolą DIEMATIC  1 x AD212 fabrycznie 1 x AD199 1 x AD199 2 x AD199                                              2 x AD199
                  sterow­  Evolution         (1)                                                1 x AD199 2 x AD199 + 1 x
                  niczą
                                                                                                       AD249

                  (1) + pakiet FM46 (czujnik zewnętrzny) do sterowania pogodowego instalacją pojedynczego kotła.

                  Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution                                    Pakiet Indeks PLN

                              SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                                AD324  7691375  1 380
                                                                                      FM46  85757741   201
                              Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                              pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
                              Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                              wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                              gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                              wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                              stalatora.

                              AF60 Czujnik zewnętrzny

                              Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
                              pokojowymi

                              Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                                 AD249  100013304       690

                              Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
                              trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
                              mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
                              „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

48 www.dedietrich.pl
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53