Page 44 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 44

do 103,9 kW                      Stojące gazowe kotły kondensacyjne

podłączenie do komina               Elidens C140
 lub systemu pow-spal.
                          45, 65, 90, 115

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                         — Stojący gazowy kocioł kondensacyjny przeznaczony dla waną do konfiguracji układów kaskadowych oraz do łą­

    PROJEKT                                   małych instalacji zbiorczych oraz na wymianę starszych czenia z termostatem modulującym Smart TC umożli­

                                          urządzeń, przystosowany do spalania gazu z 20% do­         wiającemu łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli

                                          mieszką wodoru                           pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart­

                                          — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,         fonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Andro­

                                          z możliwością dostosowania do propanu                id lub iOS

2 — Ciśnienie zasilania gazem E/Lw/propan: 20/20/37 mbar — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                                    — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p — Zestawy podłączenia hydraulicznego jako wyposażenie
                                          i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)           dodatkowe

                                          lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo­ — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocą

                                          gacja C43)                             bramki GTW08 – bramka dostępna jako wyposażenie do­

                                          — Niska emisja zanieczyszczeń                    datkowe

                                          — Sprawdzony korpus kotła - monoblok ze stopu        Jednostka dostawy: 2 pakiety

                                          aluminowo-krzemowego, z unikalną 7-letnią gwarancją

                                          — Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze

                                          stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien

                                          metalowych, modulujący od 21 do 100% mocy

                                          — Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

                  CE 0085CT0009                  — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo­

                                          walną elektroniczną regulacją pogodową, przystoso­               Zaleta produktu

                 WYMIARY                                                              Kompaktowe rozwiązanie dla małych
                                                                                        instalacji zbiorczych
                 1 Zasilanie obiegu c.o.: 1 1/4"
                 2 Zasilanie gazem: 3/4"
                 3 Powrót  z obiegu c.o.: 1 1/4"
                 4 Odprowadzenie kondensatu (Ø22 wew.)

                    Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
                    dzający powietrze (króciec pomiarowy w ze­
                 5 stawie)
                    C140-45 : Ø80/125 mm
                    C140-65/90/115 : Ø100/150 mm
                 6 Odpowietrznik automatyczny
                 7 Zawór spustowy z końcówką

                                            ABCDEFG

                                          C140-45/65   1340           1082    971      410     87          128 1226

                                          C140-90/115   1562           1304    1193     632     303         350 1448

DANE TECHNICZNE

Średnia temperatura robocza:            Max. ciśnienie robocze: 4 bar                  Klasa NOx: 6                   C53, C63, C83 
Trob_min: 25°C                   Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz
Max. temperatura robocza: 90°C           Stopień ochrony: IPX1B                     Kategoria gazu: II2ELw3P
                                                          Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C43,C93,

Model                                              Elidens C140            45 65 90                               115
                                                       kW                                        21,2 - 109,7
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max                                  kW        9,1 - 42,4    13,5 - 65,0     15,8 - 89,5        18,9 - 103,9
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max                                          8,0 - 40,8    12,0 - 61,5     14,1 - 84,2
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.                            %                                             97,1
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                                 99,1 99,2 97,9
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.                            %                                             108
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                               110,6           110,4          108,1
Efektywność energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:                                                                                  
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳS                              %                                                  -
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń                                         95            94             -
(Diematic Evolution + cz. zewn.) ɳS                                      %                                               -
Efektywność energ. dla 100% znam. mocy cieplnej ɳ₄                                        97            96             -
Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁                               %                                             87,5
Strata postojowa dla Δt=30K                                          %        89,3           89,4          88,2          97,3
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                                          kW        99,6           99,5          97,4         0,119
Zużycie gazu ziemnego Ls/płynnego (propan)                                m3/h        0,105           0,114          0,119  2,0-11,7/2,4-14,1
Moc akust. w pomieszczeniu Lwa/Śr. ciśnienie akust. w odl.                        m3/h   0,9-4,4/1,1-5,3      1,3-6,6/1,6-8,0    1,5-9,1/1,8-11,0   2,8-16,1/0,9-4,5
1m                                                         1,2-6,1/0,4-1,7      1,8-9,1/0,5-2,5    2,1-12,5/0,9-3,5
Spręż wentylatora                                              dB                                            60/45
Opór hydrauliczny przy Δt=20K (strona kotła)                                         55/40           55/40          61/45
Pojemność wodna                                               Pa                                             220
Masa netto                                                mbar         150            100           160          255
                                                                108            167           157         10,1
                                                        l        5,2            7,1          10,1          109
                                                       kg         87             98           109

CENA NETTO                                     ELIDENS C140             45            65           90         115
                                              Indeks         7709265          7709263        7709261       7709159
                                               PLN
                                                             nz            nz           nz          nz

44 www.dedietrich.pl
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49