Page 45 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 45

do 103,9 kW             Stojące gazowe kotły kondensacyjne

podłączenie do komina      Elidens C140
 lub systemu pow-spal.
                45 EP, 65 EP, 90 EP, 115 EP

                         — Stojący gazowy kocioł kondensacyjny przeznaczony dla ma­     — Sprawdzony korpus kotła - monoblok ze stopu
                           łych instalacji zbiorczych oraz na wymianę starszych urządzeń,   aluminowo-krzemowego, z unikalną 7-letnią gwarancją
                           przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru
                                                           — Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze stali
                         — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możli­     nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien metalo­
                           wością dostosowania do propanu                   wych, modulujący od 21 do 100% mocy

                         — Kotły C140 EP wyposażone są w zestaw wymiennika         — Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza
                           płytowego wstępnie zwymiarowanego, zawierający:         — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programowalną
                           - Pompę modulującą sterowaną sygnałem PWM
                           - Izolowany wymiennik płytowy dla zabezpieczenia przed osa­    elektroniczną regulacją pogodową, przystosowaną do konfigu­
                           dami ze starszych instalacji                    racji układów kaskadowych oraz do łączenia z termostatem
                           - Naczynie wzbiorcze                        modulującym Smart TC umożliwiającemu łączenie z siecią
                           - Przewody podłączeniowe do kotła z zaworem zwrotnym i za­     Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek
                           worem bezpieczeństwa 4 bar (strona pierwotna). Przewody od     przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w sys­
                           strony wtórnej doprowadzone do górnej części kotła dla ła­     temie Android lub iOS
                           twego podłączenia                        — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                                                           — Zestawy podłączenia hydraulicznego jako wyposażenie dodat­
                         — Ciśnienie zasilania gazem E/Lw/propan: 20/20/37 mbar        kowe
                         — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93),    — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocą bramki
                                                            GTW08 – bramka dostępna jako wyposażenie dodatkowe
                           systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego sys­
                           temu odprowadzania spalin (homologacja C43)           Jednostka dostawy: 3 pakiety
                         — Niska emisja zanieczyszczeń
                                                                   Zaleta produktu
PROJEKT                                                                                           2

                                              Stojące gazowe kotły kondensacyjneCE 0085CT0009

WYMIARY                                                                Kompaktowe rozwiązanie dla małych
                                                                         instalacji zbiorczych
1 Zasilanie obiegu c.o.: 1 1/4"
2 Zasilanie gazem: 3/4"                                                          W zestawie zestaw hydrauliczny
3 Powrót  z obiegu c.o.: 1 1/4"
4 Odprowadzenie kondensatu (Ø22 wew.)

   Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
   dzający powietrze (króciec pomiarowy w ze­
5 stawie)
   C140-45 : Ø80/125 mm
   C140-65/90/115 : Ø100/150 mm
6 Odpowietrznik automatyczny
7 Zawór spustowy z końcówką

                                          A          B           G              M        N
                         C140-45/65          1340        1082         1226             1164      1289
                         C140-90/115         1562        1304         1448             1386      1511

 DANE TECHNICZNE        Max. ciśnienie robocze: 4 bar            Klasa NOx: 6                   C63, C83, C43            115
                Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz                                                  21,2 - 109,7
Średnia temperatura robocza:  Stopień ochrony: IPX1B                Kategoria gazu: II2ELw3P                           18,9 - 103,9
Trob_min: 25°C                                    Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C93, C53,
Max. temperatura robocza: 90°C                                                                       97,1

Model                            Elidens C140              45 65 90                                 108
                                     kW                                                    
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max                kW       9,1 - 42,4         13,5 - 65,0    15,8 - 89,5               -
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max                        8,0 - 40,8         12,0 - 61,5    14,1 - 84,2               -
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.          %
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                           99,1 99,2 97,9                                  87,5
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.          %                                                97,3
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                110,6           110,4          108,1         0,119
Efektywność energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:                                                         2,0-11,7/2,4-14,1
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳS            %                                            2,8-16,1/0,9-4,5
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń                          95            94             -        60/45
(Diematic Evolution + cz. zewn.) ɳS                    %                                                 220
Efektywność energ. dla 100% znam. mocy cieplnej ɳ₄                         97            96             -         255
Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁             %                                                10,1
Strata postojowa dla Δt=30K                        %           89,3           89,4           88,2          109
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                        kW           99,6           99,5           97,4        115 EP
Zużycie gazu ziemnego Ls/płynnego (propan)              m3/h           0,105           0,114          0,119       7721430
Moc akust. w pomieszczeniu Lwa/Śr. ciśnienie akust. w odl.      m3/h      0,9-4,4/1,1-5,3      1,3-6,6/1,6-8,0     1,5-9,1/1,8-11,0          nz
1m                                          1,2-6,1/0,4-1,7      1,8-9,1/0,5-2,5     2,1-12,5/0,9-3,5
Spręż wentylatora                            dB
Opór hydrauliczny przy Δt=20K (strona kotła)                          55/40           55/40           61/45
Pojemność wodna                             Pa
Masa netto                              mbar            150            100            160
                                                 108            167            157
                                      l           5,2            7,1           10,1
                                     kg            87             98           109

CENA NETTO                    ELIDENS C140 EP         45 EP              65 EP          90 EP
                               Indeks      7721427             7721428         7721429
                               PLN
                                           nz               nz           nz

                                                                           www.dedietrich.pl           45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50