Page 46 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 46

do 103,9 kW                      Stojące gazowe kotły kondensacyjne

podłączenie do komina               Elidens C140
 lub systemu pow-spal.
                          45 SH, 65 SH, 90 SH, 115 SH

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                         — Stojący gazowy kocioł kondensacyjny przeznaczony dla ma­ — Sprawdzony korpus kotła - monoblok ze stopu

    PROJEKT                                   łych instalacji zbiorczych oraz na wymianę starszych urzą­     aluminowo-krzemowego, z unikalną 7-letnią gwarancją

                                          dzeń, przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wo­ — Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze stali

                                          doru                                nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien metalo­

                                          — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,        wych, modulujący od 21 do 100% mocy

                                          z możliwością dostosowania do propanu            — Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

2 — Kotły C140 SH wyposażone są w zestaw rozdzielacza hy­                                            — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programowalną
                                        draulicznego wstępnie zwymiarowanego, zawierający:         elektroniczną regulacją pogodową, przystosowaną do konfi­

                                          - Pompę modulującą sterowaną sygnałem PWM             guracji układów kaskadowych oraz do łączenia z termosta­

                                          - Sprzęgło hydrauliczne zaizolowane, z prętem magnetycz­      tem modulującym Smart TC umożliwiającemu łączenie

                                          nym i odpowietrznikiem automatycznym                z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnaliza­

                                          - Przewody podłączeniowe do kotła z zaworem zwrotnym        cji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową

                                          i zaworem bezpieczeństwa 4 bar (strona pierwotna). Prze­      aplikacją w systemie Android lub iOS

                                          wody od strony wtórnej doprowadzone do górnej części — Wewnętrzne oświetlenie kotła

                                          kotła dla łatwego podłączenia                — Zestawy podłączenia hydraulicznego jako wyposażenie do­

                                          — Ciśnienie zasilania gazem E/Lw/propan: 20/20/37 mbar       datkowe

                                          — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p     — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocą bramki

                                          i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior­     GTW08 – bramka dostępna jako wyposażenie dodatkowe

                  CE 0085CT0009                   czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)   Jednostka dostawy: 3 pakiety
                                          — Niska emisja zanieczyszczeń
                                                                                 Zaleta produktu

                 WYMIARY                                                                   Łatwe podłączenie
                                                                                   Sprzęgło hydrauliczne w zestawie
                 1 Zasilanie obiegu c.o.: 2"
                 2 Zasilanie gazem: 3/4"
                 3 Powrót  z obiegu c.o.: 2"
                 4 Odprowadzenie kondensatu (Ø22 wew.)

                    Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
                    dzający powietrze (króciec pomiarowy w ze­
                 5 stawie)
                    C140-45 : Ø80/125 mm
                    C140-65/90/115 : Ø100/150 mm
                 6 Odpowietrznik automatyczny
                 7 Zawór spustowy z końcówką

                                                            A                  B                 K
                                          C140-45/65           1340                1082                 79
                                          C140-90/115          1562                1304                 43

DANE TECHNICZNE                                                                                              115
                                                                                                21,2 - 109,7
Średnia temperatura robocza:            Max. ciśnienie robocze: 4 bar                  Klasa NOx: 6                   C63, C83, C43       18,9 - 103,9
Trob_min: 25°C                   Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz
Max. temperatura robocza: 90°C           Stopień ochrony: IPX1B                     Kategoria gazu: II2ELw3P                               97,1
                                                          Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C93, C53,
                                                                                                     108
Model                                           Elidens C140              45 65 90                                    
                                                    kW                                                   -
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max                               kW        9,1 - 42,4       13,5 - 65,0     15,8 - 89,5               -
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max                                        8,0 - 40,8       12,0 - 61,5     14,1 - 84,2
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.                         %                                                87,5
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                            99,1 99,2 97,9                                97,3
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.                         %                                                0,119
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                               110,6           110,4          108,1  2,0-11,7/2,4-14,1
Efektywność energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:                                                                        2,8-16,1/0,9-4,5
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳS                           %                                                  60/45
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń                                         95            94             -         220
(Diematic Evolution + cz. zewn.) ɳS                                   %                                                 255
Efektywność energ. dla 100% znam. mocy cieplnej ɳ₄                                        97            96             -         10,1
Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁                            %                                                 109
Strata postojowa dla Δt=30K                                       %           89,3           89,4           88,2       115 SH
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                                       kW           99,6           99,5           97,4       7721426
Zużycie gazu ziemnego Ls/płynnego (propan)                             m3/h           0,105           0,114          0,119         nz
Moc akust. w pomieszczeniu Lwa/Śr. ciśnienie akust. w odl.                     m3/h      0,9-4,4/1,1-5,3      1,3-6,6/1,6-8,0     1,5-9,1/1,8-11,0
1m                                                         1,2-6,1/0,4-1,7      1,8-9,1/0,5-2,5     2,1-12,5/0,9-3,5
Spręż wentylatora                                           dB
Opór hydrauliczny przy Δt=20K (strona kotła)                                         55/40           55/40           61/45
Pojemność wodna                                            Pa
Masa netto                                             mbar            150            100            160
                                                                108            167            157
                                                     l           5,2            7,1           10,1
                                                    kg            87             98           109

CENA NETTO                                     ELIDENS C140 SH      45 SH              65 SH          90 SH
                                                Indeks    7721423             7721424         7721425
                                                PLN
                                                          nz               nz           nz

46 www.dedietrich.pl
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51