Page 244 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 244

Konsole sterownicze

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE DIEMATIC ISYSTEM

                                                                      Pakiet Indeks PLN

            Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                                  AD249  100013304  690
                                                                      AD285  100018924  810
            Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
            trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
            mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
            „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

            CDI-D Programowalny czujnik pokojowy

            Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
            wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
            datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
            (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

            CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy                                 AD284  100018923  1 140

            Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
            kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
            Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
            (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
            diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
            umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

8 Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                                                  AD252  100013307  540
                                Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
            D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia

            grzewczego.

Regulacje       Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy                                          AD251  100013306  540
            Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do                   AD134  88017851   640
            współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
            sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest                              201
            dodatkowo moduł radiowy AD252.                                                      500

            Kabel BUS L=12 m
            Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
            z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
            MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
            DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

            Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                                 AD250P 100013305P
            Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy                  AD218  100004781
            urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

            Czujnik zanurzeniowy z gilzą
            Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
            i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
            tłowej.

            GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem                                      AD325  7714175   1 520

            Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
            gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
            alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

      DD Control                                                               Indeks    PLN

            DD Project Control LTE – moduł zdalnego nadzoru                                       100016096PC  4 780

            De Dietrich Project Control LTE jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji sterow­
            ników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym syste­
            mem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą kotłów
            wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Do
            kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring przez przeglą­
            darkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie diagnostyczne dla
            służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3 przekaźniki –
            umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza alarmowe. Analiza
            błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu energetycznego. DDPC
            LTE wykorzystuje moduł LTE do łączenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego
            operatora z dostępną usługą Internet (w miejscach ze słabszym zasięgiem karta dodatkowo musi
            obsługiwać połączenia internetowe przez 2G).

244 www.dedietrich.pl
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249