Page 243 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 243

Konsole sterownicze

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI STEROWNICZYCH DIEMATIC M3

dla wszystkich konfiguracji instalacji                                                  Pakiet Indeks   PLN

                          Czujnik zasobnika buforowego do DIEMATIC 3                      AD160 88017887    620
                         Zawiera 1 czujnik c.w.u. i 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego przy po­
                         mocy kotła wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC 3. - dla wszystkich kotłów    AD216 100005130    201
                         wyposażonych w konsolę DIEMATIC 3 lub DIEMATIC-m3 oprócz Elidens DTG 130-45 do
                         115 i C330/630 Eco                                   AD325  7714175   1 520

                          Czujnik do podgrzewacza buforowego                              Indeks   PLN
                         Zawiera 1 czujnik c.w.u. i 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego przy po­
                         mocy kotła wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC 3. - dla Elidens DTG          100004294    680
                         130-45 do 115, C 330/630 Eco

                          GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem
                         Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
                         gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
                         alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

dla GT 220 i GTU C 220                                                          Pakiet

            Płytka sterowania palnikiem dwustopniowym/modulowanym oraz jednym obie­                      AD217            8
            giem z zaworem mieszającym
                                                                                   Regulacje
            Płytka ta pozwala sterować kocioł GT 220 D wyposażony w palnik 2-stopniowy lub mo­
            dulujący. Umożliwia również sterowanie i programowanie obiegu z 3-drogowym za­
            worem mieszającym; czujnik zasilania za zaworem (pakiet AD 199) należy zamawiać
            osobno (wyposażenie dodatkowe).

dla GT 330/430/530, DTG 230/330, CA 430/530, C 230 Eco i GTU C 330                                    Pakiet Indeks   PLN

                          Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                       AD199p 88017017P    201
                         Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                         cym.

            Płytka przekaźników oraz płytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego                  AD220  100004970  2 080

            Pakiet ten jest wymagany do podłączenia 1-go obiegu z zaworem mieszającym do ko­
            tła wyposażonego w konsolę sterowniczą K3 w instalacji kaskadowej.

Różne                                                                  Pakiet Indeks   PLN

            Kabel połączeniowy BUS L=40 m                                           DB119 81997720    830

            Ekranowany kabel o długości 40 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla BUS o dłu­
            gości 12 m (pakiet AD 134), jeżeli jest on za krótki.

            Element pośrednicący do BUS AD 139                                        AD139  88017858  381
            Element ten służy do połączenia dwóch kabli BUS, w przypadku gdy dwa kotły są za­                AD218  100004781  500
            nadto oddalone od siebie.

            Czujnik zanurzeniowy z gilzą
            Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
            i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
            tłowej.

                             DIEMATIC - ACCESSORIES DIEMATIC ISYSTEM

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DIEMATIC ISYSTEM

                                                                     Pakiet  Indeks   PLN

            Czujnik c.w.u.                                                  AD212P 100000030P   201
            Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej                AD199p
            wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                                       88017017P    201

            Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
            Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
            cym.

                                                                         www.dedietrich.pl 243
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248