Page 239 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 239

REGULACJE

DIEMATIC System®

   DIEMATIC Evolution

   Kolorowy wyświetlacz tekstowy
   Możliwość zdefiniowania 6 różnych
   programów działania i temperatury
   Sterowanie do 3 obiegów z zaworem
   mieszającym
   Automatyczne dopasowanie charak­
   terystyki grzewczej dzięki czujnikom
   pokojowym
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244