Page 246 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 246

Konsole sterownicze

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI DIEMATIC EVOLUTION

      DD Control                                                                     Indeks PLN

            DD Project Control LTE – moduł zdalnego nadzoru                                             100016096PC  4 780

            De Dietrich Project Control LTE jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji sterow­
            ników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym syste­
            mem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą kotłów
            wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Do
            kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring przez przeglą­
            darkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie diagnostyczne dla
            służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3 przekaźniki –
            umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza alarmowe. Analiza
            błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu energetycznego. DDPC
            LTE wykorzystuje moduł LTE do łączenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego
            operatora z dostępną usługą Internet (w miejscach ze słabszym zasięgiem karta dodatkowo musi
            obsługiwać połączenia internetowe przez 2G).

            DD Project Control Ethernet – moduł zdalnego nadzoru                                          100016096PCE 4 780

            De Dietrich Project Control Ethernet jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji ste­

            rowników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym sys­

            temem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą

8 kotłów wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic
                                Evolution. Do kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring
                                przez przeglądarkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie dia­
            gnostyczne dla służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3

Regulacje       przekaźniki – umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza

            alarmowe. Analiza błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu

            energetycznego. DDPC Ethernet wykorzystuje protokół TCP do łączenia z serwerem. Ważne by sieć,

            do której podpinamy moduł miała dostęp do Internetu i serwerów DNS.

            DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS                                        100016097BMS 5 580

            • Konwerter MODBUS TCP – DIEMATIC, który pozwala na połączenie większości systemów BMS bu­                       DC

            dynku z urządzeniami marki DeDietrich • Za pomocą konwertera można się komunikować z dowol­

            nym urządzeniem marki De Dietrich opartym o platformę Diematic – D3, M3 lub iSystem • Bez

            względu na ilość urządzeń – zawsze jeden moduł • Pozwala  na odczyt szczegółowych informacji na

            temat pracy urządzenia oraz zmiany najważniejszych parametrów • Konfiguracja za pomocą

            przeglądarki HTML, protokół MODBUS

246 www.dedietrich.pl
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251