Page 148 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 148

od 7,0                 Kompaktowe kotły ze zintegrowanym olejowym palnikiem nadmuchowym
             do 22,4 kW                 i podgrzewaczem c.w.u.

                                CFU EcoNox

                                CFU F30 22/VEL 110SL

             STANDARD                   — Kocioł o konstrukcji modułowej z emaliowanym pod­     nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo­

                                    grzewaczem c.w.u. o pojemności 110 litrów z wężow­     wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi

                                    nicą, umieszczonym pod kotłem dla utworzenia kolum­ — Kotły są kompatybilne i wstępnie skonfigurowane do

                                    ny o jednolitym wyglądzie                  pracy z biopaliwem F30 (należy dostosować do pracy ze

                                    — Ochrona przy pomocy anody magnezowej           standardowym olejem zgodnie z instrukcją )

                                    — Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz z modu­     Jednostka dostawy: 4 pakiety
                                     lującą pompą ładującą o wskażniku energochłonności

                                    pomp EEI < 0,23 oraz czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,

                                    regulowane nóżki

                                    — Podłączenie do komina: homologacja B23
                                    — Zgodność z wymaganiami dyrektyw ERP:

                                    - sprawność przy 30% (śr. 40°C) do 97,3%

                                    - klasa B dla efektywności ogrzewania

                                    — Korpus kotła wykonany z żeliwa eutektycznego z trzycią­

                                    gowym przepływem spalin dla cichej pracy

                                    — Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po­

5 CE 0085CQ0004                            krywą kotła, o niskiej emisji NOx i CO, spełniający najsu­

                                    rowsze wymagania

                                    — Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym

                                    E-pilot to sterowania obiegiem bezpośrednim i opcjonal­      Zaleta produktu

Klasyczne kotły olejowe WYMIARY                                                     Rozwiązanie kompaktowe
                                                                     z podgrzewaczem c.w.u.
                  Zasilanie c.o., obieg bez­                                      i zintegrowanym palnikiem
                  pośredni
             1                   G1"
                                G1"
             2 Powrót z c.o.            Ø 125
                                G1"
             4 Króciec spalin (mm)         G1"
                                G 3/4"
             5 Wlot wody zimnej
                                14
             6 Wypływ c.w.u.

             7     Powrót z cyrkulacji (do­
                  wolnie)

                Zwór spustowy, podłącze­
             8 nie przewodu (Ø wewn.

                w mm)

             (2) Regulowane nóżki (mm): 10 - 30

             DANE TECHNICZNE

             Średnia temperatura eksploatacji       Maksymalna temp. robocza: 90°C Termostat zabezpieczający: 110°C Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C
             Temperatura robocza:                                              Maks. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar
             Tmax: 90°C, Tmin: 30°C            Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3

                                    Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B23

             Model                              CFU                                   22/VEL110SL

             Moc znamionowa kotła                        kW                                        22,4
             Pojemność podgrzewacza c.w.u.                     l                                       110
             Moc wymiany                                                                      22,4
             Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 13203-1)         kW                                        18,5
             Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K                l/min                                        550
             Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K                                                  190
             Straty postojowe Δt=45K (EN 625)                  l/h                                        65,6
             Ciężar                            l/10 min                                        267

                                               W
                                               kg

             Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. ciepłej wody przy Pn: 45°C, temp. wody grzew­
             czej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u.: 60°C

             CENA NETTO                      CFU F30                                      22/VEL110SL
              Konsola sterownicza E-Pilot            Indeks                                        7798343110
                                                                                    21 800
                                        PLN

148 www.dedietrich.pl
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153