Page 147 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 147

od 7,8 do               Kompaktowe kotły ze zintegrowanym olejowym palnikiem wentylatorowym
46,4 kW
                 CFU EcoNox

                 CFU F30 (22, 29, 36,46)

                       — Stojący, klasyczny kocioł olejowy
                       — Podłączenie do komina: homologacja B23
                       — Zgodność z wymaganiami dyrektyw ERP:

                        - sprawność przy częściowym obciążeniu do 97,3%
                        - klasa B dla efektywności ogrzewania
                       — Korpus kotła wykonany z żeliwa eutektycznego z trzycią­
                        gowym przepływem spalin dla cichej pracy
                       — Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym
                        E-pilot to sterowania obiegiem bezpośrednim i opcjonal­
                        nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo­
                        wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi
                       — Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po­
                        krywą kotła, o niskiej emisji NOx i CO, spełniający najsu­
                        rowsze wymagania
                       — Regulowane nóżki
                       — Kotły są kompatybilne i wstępnie skonfigurowane do
                        pracy z biopaliwem F30 (należy dostosować do pracy ze
                        standardowym olejem zgodnie z instrukcją )

                       Jednostka dostawy: 1 pakiet
STANDARDCE 0085CQ0004                                                                   5

                                              Klasyczne kotły olejoweWYMIARYZaleta produktu

                                                           Mocna konstrukcja i trwałość dzięki
                                                            korpusowi z żeliwa eutektycznego

               CFU F30 CFU F30
              22/29  36/46
  1 Zasilanie c.o.    G1"   G1" 
  2 Powrót z c.o.     G1"   G1" 
  4 Króciec spalin (mm)  Ø 125  Ø 153

(1) Regulowane nóżki:
- CFU F30 22/29: 9-35 mm
- CFU F30 36/46: 19-45 mm

                       Wymiary (mm)      A        B      C       D   EFG
                                                           75 458 460
                       CFU F30 22       1075       102     146      397  75 485 460
                                                           52 449 280
                       CFU F30 29       1174       226     270      397  75 449 280

                       CFU F30 36       1384       98      190 696

                       CFU F30 46       1510       225     320      823

DANE TECHNICZNE

Średnia temperatura eksploatacji  Maksymalna temp. robocza: 90°C      Termostat zabezpieczający: 110°C
Temperatura robocza:
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C       Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3

                  Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B23

Model                           CFU F30             22         29    36     46
                                             22,4        29,8   37,2    46,4
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max         kW               7,0         9,3  11,6    14,5
                              kW              93,3        93,1   93,1    92,7
Moc częściowa 30% nominalnej                 %
                                             97,3        96,6   97,0    96,7
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.    %
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                                     
                                 
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.                  86,0        86,0   86,0    86,0
częściowego i temp. powrotu 30⁰C               %             0,083        0,095  0,109   0,122
                              kW              0,152        0,162  0,156   0,160
Efektywność energetyczna wg Rozporządzenia KE nr      kW
813/2013:                         kg/h                2         2,7   3,4    4,2
                               dB               61         61    63     65
Sezonowa efektywność energ. ogrzewania                          24,5          30  35,5     41
pomieszczeń ɳs                         l              195         224   241    266
                               kg             IPx1B        IPx1B  IPx1B   IPx1B
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby             IP

Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wła­
sne elmax

Zużycie oleju max.

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa

Pojemność wodna (bez naczynia wzbiorczego)

Masa netto

Indeks ochrony elektrycznej

Wartość mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO2 = 13% przy oleju opałowym

CENA NETTO                  CFU F30               22           29         36     46
 Konsola sterownicza E-Pilot        Pakiet             MY836          MY837        MY838
                       Indeks            7798343         7798329       7798344  7798381
                                     16 410         17 440       19 850   22 240
                        PLN

                                                           www.dedietrich.pl          147
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152