Page 149 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 149

od 7,0                Kompaktowe kotły ze zintegrowanym olejowym palnikiem nadmuchowym
do 29,8 kW               i podgrzewaczem c.w.u.

                  CFU EcoNox

                  CFU F30 (22, 29)/VEL 160SL

                      — Kocioł o konstrukcji modułowej z emaliowanym pod­      — Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym
                       grzewaczem c.w.u. o pojemności 160 litrów z wężow­      E-pilot to sterowania obiegiem bezpośrednim i opcjonal­
                       nicą, umieszczonym poziomo pod kotłem przy ścianie      nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo­
                       dla utworzenia kolumny o jednolitym wyglądzie i zmniej­    wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi
                       szonej głębokości
                                                     — Kotły są kompatybilne i wstępnie skonfigurowane do
                      — Ochrona przy pomocy anody magnezowej             pracy z biopaliwem F30 (należy dostosować do pracy ze
                      — Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz z modu­       standardowym olejem zgodnie z instrukcją )

                       lującą pompą ładującą o wskaźniku energochłonności     Jednostka dostawy: 4 pakiety
                       pomp EEI < 0,23 oraz czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
                       regulowane nóżki                               Zaleta produktu
                      — Podłączenie do komina: homologacja B23, B23P, C13, C33,
                       C53, C63, C93
                      — Zgodność z wymaganiami dyrektyw ERP:
                       - sprawność przy 30% (śr. 40°C) do 97,3%
                       - klasa B dla efektywności ogrzewania
                      — Korpus kotła wykonany z żeliwa eutektycznego z trzycią­
                       gowym przepływem spalin dla cichej pracy
                      — Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po­
                       krywą kotła, o niskiej emisji NOx i CO, spełniający najsu­
                       rowsze wymagania
STANDARDCE 0085CQ0004                                                                        5

                                              Klasyczne kotły olejoweWYMIARYPodwyższony komfort c.w.u.

1   Zasilanie c.o., obieg bez­ G1"
    pośredni

2 Powrót z c.o.          G1"

4 Króciec spalin (mm)       Ø 125

5 Wlot wody zimnej         G1"

6 Wypływ c.w.u.          G1"

7   Powrót z cyrkulacji (do­  G 3/4"
    wolnie)

   Zwór spustowy, podłącze­
8 nie przewodu (Ø wewn. 14

   w mm)

                                        B                  C
                                       194                 146
                            CFU F30        318                 270
                           22/VEL160SL

                            CFU F30
                           29/VEL160SL

DANE TECHNICZNE

Średnia temperatura eksploatacji      Maksymalna temp. robocza: 90°C   Termostat zabezpieczający: 110°C   Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C
Temperatura robocza:                                                Maks. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C           Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3

                      Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B23

Model                               CFU  F30 22/VEL160SL                 F30 29/VEL160SL

Moc znamionowa kotła                          kW                 22,4    29,8
Pojemność podgrzewacza c.w.u.                       l                 160    160
Moc wymiany                                                 22,6    26,4
Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 13203-1)           kW                   24     25
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K                  l/min                  555    650
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K                             245    250
Straty postojowe Δt=45K (EN 625)                    l/h               68,6-69    68,6
Masa netto                            l/10 min                  285    314

                                     W
                                     kg

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temperatura wody zimnej przy Pn: 10°C, temperatura ciepłej wody przy Pn: 45°C, tem­
peratura wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temperatura magazynowania c.w.u.: 60°C

CENA NETTO                      CFU F30                 22/VEL160SL        29/VEL160SL
 Konsola sterownicza E-Pilot            Indeks                  7798343160         7798329160
                                                  22 770           23 740
                            PLN

                                                          www.dedietrich.pl 149
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154