Page 151 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 151

Wyposażenie dodatkowe

CFU EcoNox

                                            ESSENCIO ECONOX - WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"
Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

                                     Rodzaj obiegu

     Konsola sterownicza

E-Pilot             CFU F30    c.w.u.    bezp.    miesz.  bezpośr. +                       bezpośr. + 2x   2x miesz.
                22/29/36/46  AD212 (1)  fabrycznie (2) MY440 (2)  miesz.                          miesz.   2x MY440 (2)
                       fabrycznie fabrycznie (2) MY440 (2)                                      2x MY440 (2) 5
               CFU F30../VEL                     MY440 (2)                       2x MY440 (2)

                                           MY440 (2)                        2x MY440 (2)

Regulacja pogodowa :                                                                           Klasyczne kotły olejowe
 (1) Dla umożliwienia programowania funkcji c.w.u., wymagane jest zainstalowanie modulujących termostatów pokojowych AD 288 lub AD 289
 (2) Do ewentualnego uzupełnienia o 1 termostat pokojowy (pakiet AD 140, AD 288 lub AD 289)

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli E-Pilot                                 Pakiet Indeks            PLN

               SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                    AD324        7691375     1 380
                                                            MY440        7628142     1 120
               Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
               pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
               Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
               wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
               gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
               wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
               stalatora.

               Płytka + czujnik dla 1 zaworu mieszającego

               Pozwala sterować zawór mieszający z silnikiem elektromechanicznym
               lub elektro-termicznym. Płytkę umieszcza się w konsoli sterowniczej IniControl 2
               i podłącza przy pomocy złączy wtykowych.

               iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy              AD289         S103293     950
                                                            AD288         S103295    2 170
               Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej    AD247P       100012645P
               wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­                         440
               nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
               cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
               posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
               we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
               zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
               zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
               lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
               dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
               temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
               zamontowany czujnik zewnętrzny.

               iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy

               Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
               wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
               nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
               cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
               posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...).
               Możliwe są 3 tryby pracy:
               AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego
               przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę.
               STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
               lub przeciw-zamrożeniową.
               URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po­
               zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma­
               nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik
               zewnętrzny.

               Termostat pokojowy programowalny przewodowy

               Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
               z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
               pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
               która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
               pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
               nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
               Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
               będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
               beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                                                                      www.dedietrich.pl 151
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156