Page 7 - eKATALOG BAXI
P. 7

SILNA MARKA DO WASZYCH USŁUG

Wartości BDR Thermea Group

Zjednoczeni we wprowadzaniu transformacji energetycznej w życie

 Zorientowanie na klienta           Jeden zespół          Zrównoważona przyszłość

Chęć służenia klientom daje nam    Razem jesteśmy silniejsi        Chcemy tworzyć lepszą przyszłość
impuls do działania          Zależy nam na wszystkich naszych    Nieustannie doskonalimy naszą
                    ludziach. Ich różnorodność i uzdolnie- działalność i wprowadzamy innowa-
Wraz z naszymi klientami tworzymy   nia oraz wspólne ambicje pomagają    cje, aby urzeczywistnić transformację
odpowiednie rozwiązania, aby nasz   nam, aby dalej uczyć się i rozwijać.  energetyczną. Każdego dnia wprowa-
świat był lepszy. Zapraszamy ich, aby Pracujemy jako jeden zespół w róż-   dzamy zmiany na lepsze w dziedzinie
dołączyli do nas jako ambasadorowie  nych krajach, oddziałach i na różnych  energii.
w naszym wspólnym dążeniu do      stanowiskach i doceniamy nasze
zrównoważonej przyszłości.       sukcesy.

BDR THERMEA GROUP

Optymalne urządzenie do Twoich potrzeb

Chcesz wymienić stare urządzenie grzewcze na nowe i nie wiesz jak się za to zabrać i na co się zdecydować?
Służymy fachowym doradztwem, pomagamy dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie do Twoich potrzeb! Skontaktuj się z naszymi
autoryzowanymi instalatorami.
Autoryzowanych instalatorów De Dietrich znajdziesz na stronie: serwis.dedietrich.pl.

                                        www.baxi.com.pl 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12