Page 11 - eKATALOG BAXI
P. 11

EKOPROJEKT, OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE

Przykłady oznakowania energetycznego

            Gazowy kocioł kondensacyjny
             z lub bez wytwarzania c.w.u.

           KOCIOŁ                                          KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY
       TYLKO OGRZEWANIE                                      (OGRZEWANIE + PRODUKCJA C.W.U.)

             3a_boiler_space_heater_number_16.pdf 1 10.08.2023 10:00:10                                      4a_boiler_combi_numbers_25 2.pdf 1 10.08.2023 10:05:27

            I II                                             I II            L

            A++                                            A+++            A+++
            A+                                             A++            A++
            A                                             A+             A+
      BC                                                                 A
      CM                                               C                  B
                                                                       C
       Y                                             AM                  D

      DCM                                              Y
      EMY
      FCY                                             BCM
      GCMY                                             CMY

       K                                              CY

                                                    DCMY

                                                     K

          YZ kW                                                         YZ
                                                    YZ dB               kW
       YZ dB

       2015         811/2013                               2015                    811/2013

Duo-tec                                                 Luna
Compact E                                                Duo-tec MP+

OBJAŚNIENIE
PIKTOGRAMÓW

I Marka		  II Model generatora                                    Klasa sezonowej efektywności             Produkcja energii
                                                    energetycznej                    elektrycznej
     Dotyczy ogrzewania                               XL       Ilość ciepłej wody wykorzystana           Kolektory słoneczne
     Moc akustyczna LWA mierzona                                  dziennie, ogólnie M lub L lub XL           Zasobnik buforowy lub
YZ dB wewnątrz                                          YZ kW Moc w kW stosownie do 3 stref            akumulacyjny c.w.u.
     Piktogram opcjonalny dodany tylko                           YZ kW  klimatycznych w Europie               Moc akustyczna LWA
     wtedy, gdy urządzenie pozwala                              YZ kW                       YZ dB mierzona na zewnątrz
     na odciążenie w godzinach                                   Moc cieplna w kW
     szczytowych/pozaszczytowych                         YZ kW                                 www.baxi.com.pl 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16