Page 13 - eKATALOG BAXI
P. 13

RZĄDOWY PROGRAM DOFINANSOWANIA

     U RZĄDZENIA BAXI
     SPEŁNIAJĄ NORMY
     PROJEKTU

Nowoczesne urządzenia grzewcze marki BAXI, takie jak kon-
densacyjne kotły gazowe i pompy ciepła, doskonale wpisują się
w założenia programu „Czyste Powietrze”, a także „Moje Cie-
pło”. Są oszczędne, ekologiczne i wydajne. Nie emitują szkodli-
wych substancji do atmosfery, które zanieczyszczają powietrze
i powodują powstawanie szkodliwego dla życia smogu.

Walcz ze smogiem już dziś! Nie czekaj, odbierz dofinansowanie
i wymień stary piec na nowe urządzenie grzewcze!

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie
Programów:
https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz
https://mojecieplo.gov.pl/

     Z AWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Aby zdobyć dofinansowanie należy przejść przez kilka etapów.

1. Zdobądź wiedzę                        4. Zawarcie umowy
                                  o dofinansowanie
Przyjrzyj się przepisom, formularzom,
instrukcjom i regulaminowi naboru.                W przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW
                                 o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek
                                 staje się automatycznie umową, o czym
                                 zostaniesz poinformowany pisemnie.

2. Zbadaj budynek                Jak zdobyć             5. Złóż wniosek o płatności
                      dofinansowanie?
Możesz wykonać audyt energetyczny, który                      Przyznane środki mogą zostać wypłacone
nie jest obowiązkowy ale stanowi koszt                       w trzech transzach po zrealizowaniu
kwalifikowany do dofinansowania w przypadku                      poszczególnych etapów przedsięwzięcia.
wykonania i sfinansowania w ramach                          W przypadku wystąpienia zmian, należy
Programu ocieplenia budynku.                            wystąpić o zmiany w umowie.

3. Wypełnij i złóż wniosek                             6. Zakończenie przedsięwzięcia

Nie zapomnij o wytycznych określonych                        Przed wypłatą środków przedstawiciel
na stronie właściwego WFOSiGW oraz                         WFOSiGW podczas wizyty potwierdzi
o wymaganych dokumentach. Możesz                          realizację projektu. Możliwa jest także
skorzystać z pomocy w wypełnieniu                          kontrola przedsięwzięcia w okresie jego
i złożeniu wniosku w swojej gminie, jeżeli                     trwałości w terminie do 5 lat od zakończenia
przystąpiła ona do realizacji Programu.                       przedsięwzięcia.

                      7. Rozliczenie

                      Po pozytywnej weryfikacji realizacji
                      projektu przez przedstawiciela WFOSiGW
                      nastąpi jego rozliczenie.

                                                     www.baxi.com.pl 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18