Page 17 - eKATALOG BAXI
P. 17

AT GWARANC                 BDR ASSISTANCE

BDR ASSISTANCE                CZYM JEST
                      BDR ASSISTANCE ?
    LAT GWARAN
          JI
5
5L
          CJI

                      BDR Assistance to program dodatkowej, przedłużonej gwa-
                      rancji na wybrane urządzenia grzewcze marki BAXI. Ofe-
                      rowany jest w Polsce przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
                      dla tych użytkowników którym nie wystarcza podstawowy
                      okres gwarancji (np. 2 lata) bezawaryjnego działania urzą-
                      dzeń, przewidziany przez Producenta. Założenia i wymogi
                      programu BDR Assistance zawarte są w pisemnej Umowie
                      którą użytkownik zawiera z BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
                      Zawarcie umowy i wykupienie BDR Assistance pozwa-
                      la wydłużyć okres bezpiecznego i komfortowego użyt-
                      kowania produktów opatrzonych marką BAXI. Umowa
                      gwarantuje, po upływie okresu podstawowej gwarancji
                      urządzenia, dalszą opiekę nad właściwym funkcjonowa-
                      niem urządzenia ze strony Producenta. W ramach Umowy,
                      w przypadku awarii nie z winy użytkownika, Producent zapewnia
                      diagnostykę urządzenia, usunięcie usterek, wymianę określonych
                      części zamiennych i przywrócenie urządzenia do pracy.

LISTA URZĄDZEŃ, OKRESY GWARANCJI I OPŁATY ROCZNE ZA KORZYSTANIE Z PROGRAMU BDR ASSISTANCE

  GRUPA          URZĄDZENIE    ELEMENTY  STANDARDOWY OKRES        OPCJA
PRODUKTÓW        Duo-tec Compact E PODLEGAJĄCE     GWARANCJI  PRZEDŁUŻENIA GWARAN-
                       GWARANCJI       ILOŚĆ LAT
   Kotły         Luna Classic                          CJI
                         kocioł                ILOŚĆ LAT
                        wymiennik
                                  23

                                  5-

E-KATALOG                              KATALOG 2024/1

DOSTĘPNY NA PC, MAC, IPAD I IPHONE                         OBOWIĄZUJE OD 5 LUTEGO 2024

Interaktywny katalog, który pozwoli                 UZYSKAJPKOOMTŁPYYGCAIEZPOŁWA E KONDENSACYJNE
Wam zapoznać się z najnowszym                                                               RZPEAOGSDUOGLBARNCZIEJKEWI BAUCFZOE RCO.WW.EU.
katalogiem BAXI                            DOSTĘP

 FUNKCJONALNOŚCI                          do aktualnych cenników

•  Kompletny pasek nawigacji, zintegrowany z wydajną wyszukiwarką
•  Dostęp ze spisu treści do różnych rozdziałów i rodzin produktów
•  Możliwość przeglądania katalogu w sposób łatwy i intuicyjny
•  Możliwość zapisania wybranej części katalogu do pdf

                                                         www.baxi.com.pl 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22