Page 5 - eKATALOG BAXI
P. 5

BAXI

 HISTORIA MARKI

BAXI w Wielkiej Brytanii

Początki firmy sięgają roku 1866, kiedy to
Richard Baxendale założył firmę Baxendale &
Sons (BAXI) z siedzibą w Preston, w hrabstwie
Lancashire. Firma BAXI szybko stała się odpo-
wiedzialna za wiele kluczowych przełomów
inżynieryjnych, które zrewolucjonizowały rynek
kotłów.
W 1898 roku, w wieku 73 lat, Richard przeszedł
na emeryturę i przekazał firmę swoim dwóm
synom, George’owi i Thomasowi. Jednak przed
wybuchem I wojny światowej wszyscy trzej
zmarli, a BAXI został przekazany dwóm synom
George’a, Richardowi i Johnowi.
Pewnego dnia John Baxendale zobaczył, jak
jego pokojówka usiłuje usunąć popiół z kominka
łyżką do popiołu, co zainspirowało go do zapro-
jektowania prostszego rusztu, który byłby łatwy
do czyszczenia i konserwacji. Stworzony przez
niego ruszt oznaczał, że spalanie można było
regulować za pomocą kontrolowanego ciągu,
aby ogień płonął w sposób ciągły i wydajny.

                                  W 1955 r. BAXI stało się już znaną marką kotłów domowych,
                                  a w 1966 r. wprowadzony na rynek kocioł gazowy, opisany jako
                                  konwencjonalny kominek gazowy w salonie z płaszczem wod-
                                  nym, który był wystarczająco małym, aby zmieścić się w prze-
                                  ciętnym domu, ale z mocą wystarczającą do ogrzania kilku grzej-
                                  ników. Kocioł szturmem zdobył rynek i szybko stał się najbardziej
                                  znanym urządzeniem, do tego stopnia, że l​​iczba pracowników
                                  firmy wzrosła z 55 w 1949 roku do ponad 700 w 1970 roku.

W latach 80-tych BAXI sprzedało własność firmy swoim pracowni-
kom, co uczyniło z niej największą spółkę pracowniczą tego rodza-
ju w Wielkiej Brytanii. Przejęcie firmy w godną zaufania własność
pracowniczą miało na celu umożliwienie pracownikom udziału
w rozwoju firmy, a także współuczestniczenie w jej sukcesie.
W 1999 roku BAXI nabyło dział ogrzewania Blue Circle i Ocean
Idroclima. Synergia między doświadczeniem a technologią
dała początek BAXI Luna – gamie wiszących kotłów gazowych.
W następnym roku firma BAXI wprowadziła do Ameryki Północnej
pierwsze kotły gazowe do ogrzewania i produkcji c.w.u.

                                  www.baxi.com.pl 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10