Page 99 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 99

od 4,2           Pompy ciepła powietrze/woda typu "monoblok"
do 15,9 kW
             Modena

             MR (4, 6, 8, 10), TR (12, 16)

             — Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania,          niowe i regulacja c.w.u.
               chłodzenia i wytwarzania c.w.u.                     — Komunikacja via Modbus zapewnia połączenie z systemami BMS
                                                   — W zestawie standardowo dostarczany jest czujnik c.w.u.
             — Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania do -25     — Pełne sterowanie c.w.u.: wytwarzanie c.w.u. do 65 °C, regulacja
               °C, w trybie chłodzenia do +43°C
                                                    temp. wody w podgrzewaczu, sterowanie pompą cyrkulacyjną
             — Maksymalna efektywność energetyczna                     c.w.u. oraz integracja z instalacją solarną
             — Podwójna sprężarka rotacyjna z inwerterem prądu stałego         — Nadaje się do instalacji ogrzew. podłogowego oraz ogrzew.
                                                    za pomocą klimakonwektorów
               z wewn. zabezpieczeniem termicznym i wytrzymałym korpu­         — Inteligentne odszranianie dzięki monitorowaniu temp.
               sem, zam. na amortyzatorach antywibracyjnych i izolowana,         otoczenia, czynnika chłodniczego i wytwarzanej c.w.u. w danym
               aby zmniejszyć przenoszenie hałasu i wibracji podczas pracy        trybie pracy
             — Panel zdalnego sterowania w zakresie dostawy, służy do          — Sprężarka inwerterowa DC o szerokim zakresie pracy
               zarządzania rożnymi konfiguracjami instalacji bezp. z jednostki:    — Czynnik chłodniczy o niskim GWP (R32)
               • ogrzewaniem i chłodzeniem za pomocą 32 krzywych pogodo­        — Standardowo wyposażona w pompę obiegową o wysokiej mo­
               wych                                    cy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe o poj. 8 litrów,
               • zasobnikiem c.w.u., integracja z instalacją solarną           zawór bezp., manometr i filtr skośny
               i zarządzanie pompą cyrkulacyjną c.w.u.                 — Dzięki nowym logikom funkcjonowania oraz modułowości
               • zintegrowanym kotłem i wspomagającą grzałką elektryczną         daje możliwość pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepła, speł­
               (wyp. dodatkowe)                              niając wymagania wielu komercyjnych instalacji
               • funkcja dezynfekcji termicznej
               • tryb eco z podwójną nastawą wartości zadanej; tryb cichy z 2
               ustawianymi poziomami; tryb urlopowy: zabezp. antyzamroże­
STANDARD                                                                                3

                                              Pompy ciepła
        Keymark                                              Zaleta produktu
WYMIARY
                                                         Do ogrzewania i wytwarzania c.w.u.
                                                           Możliwość pracy w kaskadzie
                                                               do 6 pomp ciepła

DANE TECHNICZNE

Graniczne temp. robocze: pow. zewn.: -25°C/+35°C              pow. zewn.: -5°C/+43°C

W trybie ogrzewania: woda:+12°C/+65°C W trybie chłodzenia: woda: +5°C/+25°C

Model Modena                                    4 MR    6 MR    8 MR   10 MR    12 TR    16 TR
                                          A+++    A+++    A+++    A+++    A+++    A+++
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C)               A++     A++     A++     A++     A++     A++
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C)            4,85/3,33  4,95/3,53  5,23/3,38        4,80/3,45  4,63/3,40
SCOP (35°C/ 55°C) według EN 14825                                        5,20/3,50
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs     %            191     195     206           189     182
(temp. zasilania 35°C)                                                 205
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs     %            130     138     132
(temp. zasilania 55°C)                                              137 135 133
Moc cieplna przy + 7 °C/+ 35°C (1)            kW            4,2    6,35     8,4
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)                          5,1    4,95    5,15 10,0 12,1 15,9
Pobór mocy elektr. przy + 7°C/+ 35°C (1)                      0,82    1,28    1,63
Moc cieplna przy + 7°C/+ 45°C (1)            kWe            4,3     6,3     8,1 4,95 4,95        4,5
COP grzania przy + 7°C/+ 45°C (1)             kW            3,8     3,7    3,85
Pobór mocy elektr. przy + 7°C/+ 45°C (1)                      1,13     1,7     2,1 2,02 2,44 3,53
Moc cieplna przy + 7°C/+ 55°C (1)                          4,4     6,0     7,5
COP grzania przy + 7°C/+ 55°C (1)            kWe            2,95    2,95    3,18 10,0 12,3 16,0
Pobór mocy elektr. przy + 7°C/+ 55°C (1)         kW            1,49    2,03    2,36
Zabezpieczenie                                    25             3,75 3,7 3,5
                                                  25     25
                             kWe                           2,67 3,32 4,57

                              A                          9,5 11,9 16,0

                                                         3,1 3,05 2,85

                                                         3,06 3,9 5,61

                                                         25 16 16

                                                               www.dedietrich.pl             99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104