Page 94 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 94

Wyposażenie dodatkowe                                          Pakiet Indeks   PLN

       HPI S                                                   HK24 100018410   800

        WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"
       Dla chłodzenia przy pomocy klimakonwektorów

                                 Zestaw izolacji do MIT-IN

3

Pompy ciepła Zestawy hydrauliczne                                           Pakiet Indeks   PLN

                  Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce      HK21 100017830  3 120
                  wewnętrznej

                  Zestaw zawiera zawór mieszający, zawory podłączeniowe, pompę obiegową oraz czuj­
                  nik zasilania.

                  Zestaw izolacji do HK21                              HK25  100018411 173

                  Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia                  HK27  100019114 1 180

                  Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce     HK22  100017832 510
                  wewnętrznej

                  Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A               EA143  100020167 2 780

                  Moduł hydrauliczny całkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposażony w pompę Wilo
                  Yonos Para RS 25/6, dwa termometry zintegrowane z zaworami odcinającymi, zawór
                  zwrotny klapowy.

                  Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A               EA144  100020168 3 950

                  Moduł hydrauliczny całkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposażony w pompę Wilo
                  Yonos Para RS 25/6, zawór 3-drogowy z siłownikiem, dwa termometry zintegrowane
                  z zaworami odcinającymi, zawór zwrotny klapowy.

                  Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi                         EA140  100020164 1 460
                  Wykorzystywany w przypadku instalacji z dwoma obiegami. DN25, Kvs 12,5.      EA142  100020166  570

                  Konsola montażowa pojedynczego zespołu hydraulicznego EA 143/144                    183
                  Posiada 2 mosiężne złączki męskie/żeńskie. Stosuje się, gdy jeden z 2 modułów hy­
                  draulicznych (dla obiegu bezpośredniego lub dla obiegu mieszaczowego) jest monto­
                  wany pojedynczo i pozwala na zamocowanie ich na ścianie.

                  Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140                EA141  100020165

       Przygotowanie c.w.u.                                           Pakiet Indeks   PLN

                                Zawór przełączający c.o./c.w.u.             HK23 100017833  1 260

94 www.dedietrich.pl
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99