Page 97 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 97

Wyposażenie dodatkowe

HPI S

PRZYKŁAD KONFIGURACJI

HPI S 1ST CONFIGURATION EXAMPLE     ZESTAWIENIE                               PAKIET    INDEKS
                                                           -    7609981
HPI S 8 MR                                                         2 x 7691375
                                                        2 x AD324   29046
— 1 obieg bezpośredni          HPI S 8 MR-2 (MIT-S/E) Pompa ciepła powietrze/woda (1-faz.)         -   100017833
— 1 obieg mieszaczowy z przygotowa­   2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy               100000030P
                                                         HK23   88017017P
  niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­                                     AD212P   100013304
czu BTW80 Zasobnik buforowy wiszący 80 litrów                                  AD199p   100013305P
                                                         AD249    7736226
                     Zawór przełączający c.o./c.w.u.                     AD250P

                     Czujnik c.w.u.                               -

                     Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                               3

                     Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego

                     Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

                     Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła

                                                                       Pompy ciepła

HPI S 2ND CONFIGURATION EXAMPLE     ZESTAWIENIE                               PAKIET    INDEKS
                                                           -    2 x 7609992
2 x HPI S 27 TR                                                        3 x 7691375
                                                        3 x AD324
— Kaskada 2 pomp ciepła         2 x HPI S 27 TR-2 (MIT-S/H) Pompa ciepła powietrze/woda (3-faz.)       -     29049
— 1 obieg bezpośredni          3 x SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                100017833
— 2 obiegi mieszaczowe z przygotowa­                                        HK23    100000030P
niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­ BT220 Zasobnik buforowy 220 litrów                      AD212P   88017017P
                                                         AD199p  2 x 100013305P
czu Zawór przełączający c.o./c.w.u.                                       2 x AD250P  100013304
                                                         AD249    88017851
                     Czujnik c.w.u.                              AD134     7736227

                     Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                   -

                     2 x Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

                     Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego

                     Kabel BUS L=12 m (* w przypadku zastosowania kaskady z HPI Evolution)

                     Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła

                                                              www.dedietrich.pl 97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102