Page 96 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 96

Wyposażenie dodatkowe

       HPI S

       WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

       Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                              Pakiet Indeks PLN

           Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                   AD249  100013304  690

           Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­

           trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­

           mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową

           „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
3 Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
                                                      AD199p 88017017P  201

           Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­

           cym.

Pompy ciepła     Kabel BUS L=12 m                                   AD134  88017851  640

           Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution              201
           z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­             201
           MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM           350
           DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.                             640
                                                                830
           Czujnik c.w.u.                                    AD212P 100000030P 399
           Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej  AD250P 100013305P
           wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                     AD308
                                                      AD309   7663618
           Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                  AD310   7663561
           Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy  AD321   7663619
           urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.                   7688305

           S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
           Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
           tomatyką DIEMATIC Evolution.

           S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
           Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
           tomatyką DIEMATIC Evolution.

           S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
           Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
           tomatyką DIEMATIC Evolution.

           Wtyczki mostkujące BUS

           GTW08 Bramka Modbus                                 AD332  7721982   1 100
           Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­     EH829  7688755    500
           gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
           dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

           Zestaw cichej pracy

           Zestaw automatycznego uzupełniania instalacji                    EH726  7681480   2 920

           Opcjonalny zestaw automatycznego napełniania jest używany do napełniania
           obiegów grzewczych lub utrzymywania w nich optymalnego ciśnienia, bez interwencji
           użytkownika. Po wykonaniu czynności zgodnie z instrukcjami montażu opcjonalnego
           zestawu wystarczy skonfigurować kilka parametrów, aby automatycznie uzyskać
           lub utrzymać optymalne ciśnienie.

96 www.dedietrich.pl
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101