Page 103 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 103

Wyposażenie dodatkowe

Modena

PRZYKŁAD KONFIGURACJI

MODENA 4TH CONFIGURATION EXAMPLE   ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS
                                                            -   3 x 7794592A
Kaskada 3 pomp ciepła Modena 16 TR                                           -
                                                                 7689096
wraz z wspomaganiem hydraulicznym   3 x Modena 16 TR Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok, zasilanie 3-f   HK23    100017833
kotłem gazowym            Evodens AMC 25 Kocioł gazowy kondensacyjny 1-f                  -    A7750595
— 2 obiegi grzejnikowe z przygotowa­                                          -
niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­ Zawór przełączający c.o./c.w.u.                               29049
                                                         2 x AD247P 2 x 100012645P
czu Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepła Auriga/Modena                            -
                                                                 7736227
                   BT220 Zasobnik buforowy 220 litrów

                   2 x Termostat pokojowy programowalny przewodowy                            3

                   Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła

                                                                       Pompy ciepła

                                                         www.dedietrich.pl 103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108