Page 173 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 173

Systemy spalinowe dla 

Evodens Pro AMC 135, 160

   MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ (W M) W ZALEŻNOŚCI OD Ø DU PRZEWODU D (W MM) DLA RÓŻNYCH KONFIGURACJI KASKADY.
   Długości te zostały określone z uwzględnieniem ograniczeń wymiarowych przedstawionych na schemacie powyżej. W przypadku innych ograniczeń wymiarowych
   prosimy skontaktować się z nami.

                                                                               7

Uwaga: Długości te podano jedynie dla informacji. De Dietrich w żadnym wypadku nie ponosi za to odpowiedzialności.                      Systemy spalinowe
W przypadku innych konfiguracji, należy skonsultować się z nami w sprawie obliczeń.

                                                          www.dedietrich.pl 173
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178