Page 171 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 171

Systemy spalinowe dla                                    SYSTEMY SPALINOWE DLA INNOVENS PRO MCA 160 - KONFIGURACJA C13

Evodens Pro AMC 135, 160

 1 -KKoonnficgeunrtaryccjaznCy13p(xo)ziomy przewód
   powietrzno-spalinowy

Uwaga!
Konfiguracja zabro­
niona w obiektach
użyteczności pu­
blicznej

                                                                             7

                                              SYSTEMY SPALINOWE DLA INNOVENS PRO MCA160 - KONFIGURACJA C33  Systemy spalinowe

2 pKroznefwigóudrpaocwjaieCt3r3z(xn) o- -Psipoanloinwoywkyo(npcoednłtąrcyzceznniye na da­
 chu skośnym lub płaskim)

Uwaga!
W przypadku insta­
lacji w obiektach
użyteczności pu­
blicznej konfigura­
cja ta jest dozwolo­
na tylko wtedy, gdy
kocioł jesta zainsta­
lowany na ostatniej
kondygnacji

                                              SYSTEMY SPALINOWE DLA INNOVENS PRO MCA160- KONFIGURACJA B23p

                                                                             www.dedietrich.pl 171
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176