Page 172 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 172

Systemy spalinowe dla 

          Evodens Pro AMC 135, 160

           6 KtrozenfdioguspraaclajaniBa2p3Po-bPieordałnąeczwenkioetdłoowknoimluibnaw(ppoowmiiee­sz­
            czeniu zainstalowania kotła)

Systemy spalinowe                                                    Przypomnienie:     SYSTEMY SPALINOWE DLA INNOVENS PRO MCA 160 - KONFIGURACJA B23P KASKADA
                                                            W konfiguracjach
                                                            typu B23 i B23P zabro­
                                                            niona jest różnorod­
                                                            ność materiałów.

         7

             7 cKjoi knafisgkuardaocwjaejB23P - Podłączenie do komina w instala­

            Przypomnienie:
            W konfiguracjach
            typu B23 i B23P zabro­
            niona jest różnorod­
            ność materiałów.

172 www.dedietrich.pl
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177