Page 7 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 7

SILNA MARKA DO WASZYCH USŁUG

 Wartości BDR Thermea Group

   Zjednoczeni we wprowadzaniu transformacji energetycznej w życie

 Zorientowanie na klienta              Jeden zespół            Zrównoważona przyszłość

 Chęć służenia klientom daje nam impuls   Razem jesteśmy silniejsi          Chcemy tworzyć lepszą przyszłość
 do działania                Zależy nam na wszystkich naszych ludziach. Nieustannie doskonalimy naszą
 Wraz z naszymi klientami tworzymy     Ich różnorodność i uzdolnienia oraz     działalność i wprowadzamy innowacje,
 odpowiednie rozwiązania, aby nasz świat  wspólne ambicje pomagają nam, aby      aby urzeczywistnić transformację
 był lepszy. Zapraszamy ich, aby dołączyli dalej uczyć się i rozwijać. Pracujemy jako energetyczną. Każdego dnia wprowadzamy
 do nas jako ambasadorowie w naszym     jeden zespół w różnych krajach, oddziałach zmiany na lepsze w dziedzinie energii.
 wspólnym dążeniu do zrównoważonej     i na różnych stanowiskach i doceniamy
 przyszłości.                nasze sukcesy.

BDR THERMEA GROUP

STANDARD                   KOMFORT                   PROJEKT

STANDARD                   KOMFORT                   PROJEKT

•  Szybki zwrot nakładów          •  Rozwiązanie kompletne i efektywne,   •  R ozwiązanie dopasowane do potrzeb
  inwestycyjnych                wieloenergetyczne            •  Szeroki zakres dostępnych mocy
                                             •  Indywidualna konfiguracja urządzeń
•  Konkurencyjna cena            •  Możliwości rozwoju           •    Wsparcie na każdym etapie inwes-
•  Podstawowe funkcje            •   Sterowanie na miarę
•  Prostota                 •  Rozwiązanie przyczyniające się       tycji

                        do ochrony środowiska (postawa
                        obywatelska)

                                                 www.dedietrich.pl 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12