Page 5 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 5

DE DIETRICH

 JAKOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ - TRWAŁOŚĆ

                     JAKOŚĆ

                         TO DLA NAS DZIEDZICTWO WIEKÓW

                                            Firma De Dietrich od zawsze odgrywała wiodącą rolę w życiu
                                          gospodarczym i społecznym. Począwszy od 1684 roku przez ponad
                                          trzy wieki bierze udział w epokowych wydarzeniach przemysłowych,
                                          które dostarczają rozwiązań dla ludzkości, mając zawsze w posza-
                                          nowaniu prawa pracownicze. Firma De Dietrich należy dzisiaj do
                                          Grupy BDR Thermea, oferuje produkty i usługi cenione na całym
                                          świecie i spełnia nawet najbardziej wygórowane wymagania klientów
                                          dzięki sześciu tysiącom pracowników oddanych jakości jako wartości
                                          nadrzędnej.
                                            Przywiązanie do jakości jako największego zobowiązania jest dla
                                          De Dietrich dziedzictwem trzech wieków istnienia.

                     NIEZAWODNOŚĆ

                         TO DLA NAS ZAUFANIE

                                            Niezależnie od modelu, od najbardziej prostego do na bardziej
                                          skomplikowanego, wszystkie urządzenia De Dietrich są doskonałej
                                          jakości, dając gwarancję wieloletniej pracy. Zaawansowana wiedza
                                          inżynierska, wysoka jakość projektów i materiałów użytych do pro-
                                          dukcji oraz najwyższe standardy wykonania mają zapewnić nieza-
                                          wodność urządzeń oraz ich trwałość. Produkty De Dietrich przez całe
                                          swoje życie muszą udowadniać, że zasługują na to, aby chlubić się
                                          logotypem z rogiem myśliwskim.
                                            Marka De Dietrich to synonim zaufania.

                     TRWAŁOŚĆ

                         TO DLA NAS CIĄGŁE INNOWACJE

                                            Innowacje to więcej niż tradycja, dla De Dietrich to druga natura.
                                          W ciągu ostatnich lat przedsiębiorstwo mogło pochwalić się wpro-
                                          wadzeniem na rynek wielu nowych urządzeń tylko dzięki ogromne-
                                          mu wysiłkowi włożonemu w rozwój i badania naukowe. Ponad 100
                                          inżynierów pracuje codziennie w kilkunastu ośrodkach naukowo-
                                          -badawczych nad tworzeniem urządzeń przyszłości w myśl strategii
                                          ECO SOLUTIONS, stosując w pracy najnowsze technologie łączące
                                          oszczędność energii, poszanowanie zasobów naturalnych i ochronę
                                          środowiska.
                                            De Dietrich stale wprowadza innowacje, aby zaspokajać potrzeby
                                          użytkowników dziś i jutro.

                                                           www.dedietrich.pl 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10