Page 14 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 14

RZĄDOWY PROGRAM DOFINANSOWANIA

        M ÓJ PRĄD

       Budżet najnowszej edycji Programu Mój Prąd 5.0. wynosi 955 000 000 zł.
       O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które już skorzystały z Progra-
       mu Mój Prąd, ale chcą zainwestować w dodatkowe urządzenia, np. pompę
       ciepła.
       Wniosek o dotację w ramach Programu Mój Prąd 5.0. mogą złożyć:
       I) Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej
       w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania;
       II) Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej
       w systemie opustów, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania –
       dotacja będzie możliwa pod warunkiem przejścia na net-billing;
       III) Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej
       w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na
       net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe.

         MÓJ PRĄD 5.0. – KWOTY DOFINANSOWANIA

                                       Przewidziane dofinansowanie może wynieść nawet do 58 tys. zł. Można je
                                       otrzymać kupując mikroinstalację PV, magazyn energii elektrycznej, system EMS /
                                       HEMS, ale także inwestując w urządzenia typu:
                                       •  pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł, lub
                                       •  gruntowa pompa ciepła – 28,5 tys. zł, lub
                                       •  pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł, lub
                                       •  pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł,

                                        lub
                                       •  magazyn ciepła – 5 tys. zł
                                       •  kolektory słoneczne c.w.u – 3,5 tys. zł.
                                       Najwyższą kwotę dofinansowania można otrzymać inwestując we wszystkie kom-
                                       ponenty w połączeniu gruntową pompą ciepła – będzie to 58 tys. zł. Oto przykład
                                       takiego wyliczenia: 7 tys. zł za mikroinstalację fotowoltaiczną + 16 tys. zł za maga-
                                       zyn energii + 3 tys. zł za system EMS / HEMS + 3,5 tys. zł za kolektory słoneczne +
                                       28,5 tys. zł za gruntową pompę ciepła.

         MÓJ PRĄD 5.0. UZUPEŁNIA PROGRAM
        CZYSTE POWIETRZE

       Mój Prąd 5.0 pozwala na otrzymanie dotacji do termomodernizacji.
       Dofinansowanie do zakupu pompy ciepła będzie przysługiwało nie
       tylko przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła na pompę cie-
       pła, ale także np. przy inwestycji w pompę ciepła przy istniejącym
       kotle gazowym (stworzenie układu hybrydowego).
       W tym kontekście Program Mój Prąd 5.0 będzie dobrym uzupełnie-
       niem Programu Czyste Powietrze.
       Program Mój Prąd 5.0. potrwa do 22 grudnia 2023 roku, chyba że
       środki finansowe wyczerpią się wcześniej.

14 www.dedietrich.pl
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19