Page 16 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 16

SMART TCº

      Smart TC°

                          MULTIFUNKCYJNY PROGRAMOWALNY
                                    TERMOSTAT POKOJOWY

                           STANDARD

Bądź SMART
i kontroluj rzeczywistość

>> Z dalna kontrola urządzenia z dowolnego miejsca
>> Szerokie możliwości programowania

  i modulacji
>> Funkcja zliczania energii
>> Możliwość komunikacji z innymi urządzeniami

  na zasadach OpenTherm

                             TERMOSTAT
                             Z DOSTĘPEM
                             ON-LINE
                             +
                             DARMOWA
                             APLIKACJA

           Pobierz              DOSKONAŁA
           aplikację              KONTROLA
                             INSTALACJI

                       Termostat Smart TC° oraz dedykowana
                 aplikacja komunikują się z instalacją za pomocą
                 systemu OpenTherm celem zdalnego sterowania

                       ogrzewaniem i produkcją ciepłej wody.
                        Może również działać bez połączenia
                          z Internetem jako konwencjonalny
                               programowalny termostat.

16 www.dedietrich.pl
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21