Page 110 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 110

Wyposażenie dodatkowe

          Inisol SLIM

           PRZYKŁAD KONFIGURACJI                ZESTAWIENIE                              PAKIET   INDEKS
                                     C 240-250 Kocioł gazowy kondensacyjny                   -   7745366
          C 240 DIEMATIC EVOLUTION - 3RD CONFIGURATION EXAMPLE Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                100013304
                                     Czujnik c.w.u.                             AD249  100000030P
          C 230-250 EVO DIEMATIC Evolution           FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. AD212P  7696903
          — 1 obieg bezpośredni                 STS 14-30 CME Zespół transferowy                         7619966
          — 1 obieg ogrzewania podłogowego (z                                               -
                                     10 x Inisol CH250 SLIM Kolektor solarny płaski             ER667  10 x 7219376
            zaworem mieszającym)                                                    10 x
          — 1 podgrzewacz c.w.u. ze wspomaga­                                             ER376P

            niem solarnym
          — 1 zespół transferowy

4

Instalacje solarne

110 www.dedietrich.pl
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115