Page 113 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 113

Wyposażenie dodatkowe

Inisol

                                             INISOL BSL N - SOLAR STATIONS ACCESSORIES

STACJE SOLARNE

                                                     Pakiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Indeks   PLN

        SKS 13-45 Stacja solarna do 40 m2 powierzchni kolektorów                              ER665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7619964   4 390

        Dwuobwodowa stacja solarna o wysokości podnoszenia do 13m SW przy natężeniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9204EN   2 780
        przepływu 400l/h. Stacja wyposażona we wszystkie wymagane elementy pozwalające
        na optymalną pracę instalacji: zawór napełniający i spustowy, separator powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indeks   PLN
        z ręcznym odpowietrznikiem, dwa termometry, dwa zawory kulowe ze zintegrowany­
        mi zaworami termosyfonowymi, pompa obiegowa, regulator przepływu, manometr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7624853   2 940
        zawór bezpieczeństwa 6bar, izolacja cieplna. Istnieje możliwość zamontowania regu­
        latora SOL PLUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7630417   3 420

        Grupa pompowa solarna dwutorowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 100019423   910 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        100020290   910
        Solarna dwudrogowa grupa pompowa to urządzenie zapewniające i regulujące obieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Instalacje solarne
        cieczy solarnej pomiędzy kolektorami słonecznymi, a zbiornikiem. Grupa składa się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indeks   PLN
        z pompy cyrkulacyjnej Grundfoss UPM3 Solar 15-75 oraz urządzeń
        regulacyjno-pomiarowych. Można ją stosować zarówno do płaskich kolektorów sło­                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7630422   1 710
        necznych, jak i do kolektorów próżniowych. Zaletą podwójnej grupy pompującej jest
        to, że daje możliwość kontroli temperatur czynnika grzewczego układu solarnego na
        zasilaniu i powrocie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           INISOL BSL N - SOLAR STATIONS FOR INSTALLATIONS WITH BSL

STACJE SOLARNE DLA INSTALACJI Z PODGRZEWACZAMI BSL.. N

                                                     Pakiet

        SKP 7-8 Stacja solarna kompletna do 7,5 m2 powierzchni kolektorów                          ER655

        Jednoobwodowa stacja solarna do montażu bezpośredniego na wężownicy solarnej
        podgrzewacza BSL/BSL..N. Wysokość podnoszenia do 7m SW przy natężeniu przepły­
        wu 400l/h. Stacja wyposażona we wszystkie wymagane elementy pozwalające na
        optymalną pracę instalacji: zawór napełniający i spustowy, separator powietrza z ręcz­
        nym odpowietrznikiem, termometr, zawór kulowy, pompa obiegowa, manometr,
        zawór bezpieczeństwa 6bar, izolacja cieplna. Istnieje możliwość zamontowania regu­
        latora SOL PLUS.

        DKSL 6-8 MSB Stacja solarna                                             ER710

        Dwuobwodowa stacja solarna do montażu na podgrzewaczu BSL/BESL...N lub na ścia­
        nie. Wysokość podnoszenia do 7m SW przy natężeniu przepływu 400l/h. Stacja wypo­
        sażona we wszystkie wymagane elementy pozwalające na optymalną pracę instalacji:
        zawór napełniający i spustowy, separator powietrza z ręcznym odpowietrznikiem,
        dwa termometry, dwa zawory kulowe ze zintegrowanymi zaworami termosyfonowy­
        mi, pompa obiegowa, regulator przepływu, manometr, zawór bezpieczeństwa 6bar,
        izolacja cieplna. Istnieje możliwość zamontowania regulatora SOL PLUS.

        Zestaw do montażu DKS 6-8 MSB na BSL…N                                       ER414

        Dostarczane z przewodami połączeniowymi do montażu solarnego naczynia wzbior­
        czego o pojemności 18 lub 25 litrów.

        Zestaw przewodów rurowych do montażu stacji DKS 6 MSB na podgrzewaczu BSL                      ER286
        150 N

        Dostarczane z przewodami połączeniowymi do montażu solarnego naczynia wzbior­
        czego o pojemności 18 lub 25 litrów.

                                             INISOL BSL N - SOLAR REGULATORS AND ACCESSORIES

REGULATORY SOLARNE I ICH WYPOSAŻENIE DODATKOWE

                                                     Pakiet

        SOL PLUS Regulator solarny                                             ER709

        Do regulacji instalacji solarnej z podgrzewaczem wyposażonym w 1 lub 2 wymienniki
        pozwalające przełączyć strefę podgrzewu, lub układ z zaworem 3-drogowym zmiany
        poworotu kotła na obiegi powrotne ogrzewania. Dostarczany z 2 czujnikam i (TC i TS).

        SOL SC.5 Regulator solarny                                             ER672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7619972  4 110

        Do regulacji instalacji solarnej z 1 lub 2 polami kolektorów oraz 1 lub 2 podgrzewacza­
        mi solarnymi (w tym 1 może służyć do przełączania stref podgrzewu) lub 1 podgrzewa­
        czem solarnym i 1 basenem, ze sterowaniem ładowania lub rozładowania oraz pod­
        niesienia temperatury powrotu. Dostarczany z 4 czujnikami (TC, TS, TP i TE).

        SOL AEL Regulator solarny                                              ER708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7630421  1 840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        89804803  1 750
        Do regulacji instalacji solarnej z 1 podgrzewaczem wyposażonym w zintegrowany wy­
        miennik. Dostarczany z 2 czujnikami (TC i TS).
        Posiada również wbudowaną fabrycznie funkcję sterowania wspomaganiem, zarówno
        elektrycznym, jak i hydraulicznym.

        Zawór przełączający trzydrogowy z siłownikiem DN20                                 EC164
        Dla obiegu solarnego z 2 podgrzewaczami i regulatorem SOL lub DELTASOL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        www.dedietrich.pl 113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118