Page 109 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 109

2,02 m2             Kolektor solarny płaski do przygotowania ciepłej wody użytkowej i/lub
 lub              wspomagania ogrzewania

2,52 m2          Inisol SLIM

              DH200 SLIM, CH250 SLIM

WYSZCZEGÓLNIENIE                  PAKIET INDEKS CENA NETTO                ILOŚĆ KOLEKTORÓW
                                                   POWIERZCHNIA APERTUROWA

                                   PLN               1122334455

                                                   2,02 m2 2,52 m2 4,04 m2 5,04 m2 6,06 m2 7,56 m2 8,08 m2 10,08 m2 10,1 m2 12,5 m2

KOLEKTORY SOLARNE PŁASKIE

Inisol DH200 SLIM Kolektor solarny płaski      ER377P 7219377   nz              1-2-3-4-5-
Inisol CH250 SLIM Kolektor solarny płaski
                          ER376P 7219376   nz              -1-2-3-4-5

AKCESORIA HYDRAULICZNE

Zestaw hydrauliczny - baza dla 1 lub 2 kolektorów  ER026P 7222026   347              1111111111                                    4
SLIM

Zestaw hydrauliczny - rozbudowa o 1 kolektor SLIM  ER029P 7222029   74              - - - -112233

ZESTAWY DO MONTAŻU NA DACHU PŁASKIM LUB TARASIE                                                                     Instalacje solarne

Zestaw montażowy na dach płaski/taras - baza dla 1 ER027P 7217027  900               11- - - - - - - -
kolektora C250V/SLIM                ER884P 7218884 1 390              - -11111111
                          ER032P 7217032  630               - - - -112233
Zestaw montażowy na dach płaski/taras - baza dla 2
kolektorów C250V/SLIM

Zestaw montażowy na dach płaski/taras - rozbudowa
o 1 kolektor SLIM

ZESTAWY DO MONTAŻU KROKWIOWEGO NA DACHU POCHYŁYM - POKRYCIA CERAMICZNE

MULTIFIT Zestaw montażowy na dach pochyły z po­   ER476P 7660476 1 080              11- - - - - - - -
kryciem ceramicznym - baza dla 1 kolektora SLIM   ER478P 7660478 1 720              - -11111111
                          ER480P 7660480  790               - - - -112233
MULTIFIT Zestaw montażowy na dach pochyły z po­
kryciem ceramicznym - baza dla 2 kolektorów SLIM

MULTIFIT Zestaw montażowy na dach pochyły z po­
kryciem ceramicznym - rozbudowa o 1 kolektor SLIM

ZESTAWY DO MONTAŻU KROKWIOWEGO NA DACHU POCHYŁYM - WSZYSTKIE RODZAJE POKRYĆ (*)

THROUGH TILE Zestaw montażowy na dach pochyły    ER482P 7660482  640               11- - - - - - - -
z pokryciem uniwersalnym - baza dla 1 kolektora   ER484P 7660484 1 070              - -11111111
SLIM                        ER486P 7660486  650               - - - -112233

THROUGH TILE Zestaw montażowy na dach pochyły
z pokryciem uniwersalnym - baza dla 2 kolektorów
SLIM

THROUGH TILE Zestaw montażowy na dach pochyły
z pokryciem uniw. - rozbudowa o 1 kolektor SLIM

(*) W rejonach o dużych opadach śniegu i przy nachyleniu dachu ponad 35° ilość haków należy podwoić.

                                                    www.dedietrich.pl 109
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114