Page 112 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 112

2,51 m2               Kolektor solarny płaski do przygotowania ciepłej wody użytkowej i/lub
                            wspomagania ogrzewania

                          Inisol

                          C250 V

          WYSZCZEGÓLNIENIE                  PAKIET INDEKS CENA NETTO                ILOŚĆ KOLEKTORÓW
                                                             POWIERZCHNIA APERTUROWA

                                              PLN              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                                                             2,5 m2 5 m2 7,5 m2 10 m2 12,5 m2 15 m2 17,5 m2 20 m2 22,5 m2 25 m2

          KOLEKTORY SOLARNE PŁASKIE

          C250V Kolektor solarny płaski            -    720364401  nz              1 2 3 3 5 6 7 8 9 10

          AKCESORIA HYDRAULICZNE

4 Zestaw hydrauliczny - baza dla 1 lub 2 kolektorów           ER786P  7212786  1 090             1111111111
       C250V                           ER399P 720239901  460              - -12345678
       Zestaw hydrauliczny - rozbudowa o 1 kolektor C250V

          ZESTAWY DO MONTAŻU NA DACHU PŁASKIM LUB TARASIE

Instalacje solarne Zestaw montażowy na dach płaski/taras - baza dla 1 ER027P 7217027   900              1- - - - - - - - -
          kolektora C250V/SLIM                ER884P 7218884  1 390             - 111111111
                                        7217031   690              - -12345678
          Zestaw montażowy na dach płaski/taras - baza dla 2   -
          kolektorów C250V/SLIM

          Zestaw montażowy na dach płaski/taras - rozbudowa
          o 1 kolektor C250V

          ZESTAWY DO MONTAŻU KROKWIOWEGO NA DACHU POCHYŁYM - POKRYCIA CERAMICZNE

          MULTIFIT Zestaw montażowy na dach pochyły z po­   -    7212837  1 080             1- - - - - - - - -
          kryciem ceramicznym - baza dla 1 kolektora C250V      7212841  1 720             - 111111111
                                        7212844   640              - -12345678
          MULTIFIT Zestaw montażowy na dach pochyły z po­
          kryciem ceramicznym - baza dla 2 kolektorów C250V

          MULTIFIT Zestaw montażowy na dach pochyły z po­
          kryciem ceramicznym - rozbudowa o 1 kolektor
          C250V

          ZESTAWY DO MONTAŻU KROKWIOWEGO NA DACHU POCHYŁYM - WSZYSTKIE RODZAJE POKRYĆ (*)

          THROUGH TILE Zestaw montażowy na dach pochyły    -    7212822   690              1- - - - - - - - -
          z pokryciem uniw. - baza dla 1 kolektora C250V       7212833  1 080             - 111111111
                                        7212848   530              - -12345678
          THROUGH TILE Zestaw montażowy na dach pochyły
          z pokryciem uniw. - baza dla 2 kolektorów C250V

          THROUGH TILE Zestaw montażowy na dach pochyły
          z pokryciem uniw. - rozbudowa o 1 kolektor C250V

          (*) W rejonach o dużych opadach śniegu i przy nachyleniu dachu ponad 35° ilość haków należy podwoić.

112 www.dedietrich.pl
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117