Page 274 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 274

Systemy spalinowe dla

          Evodens AMC, Lumea MPX, Inidens, MCR3 evo,
          MCX Plus, Modulens G, MPX Compact

                                                                      Klasyfikacja

                                                                     1 Konfiguracja C13: Podłączenie doprowadzenia powie­
                                                                        trza / odprowadzenia spalin za pośrednictwem
                                                                        przewodów koncentrycznych do wylotu poziomego
                                                                        (przewód pow-spal).

                                                                     2 Konfiguracja C33: Podłączenie doprowadzenia powietrza
                                                                        / odprowadzenia spalin za pośrednictwem przewodów
                                                                        koncentrycznych do wylotu pionowego (wyjście dacho­
                                                                        we).

                                                                     3 Konfiguracja C93: Podłączenie doprowadzenia powietrza
                                                                        / odprowadzenia spalin za pośrednictwem przewodów
                                                                        koncentrycznych w kotłowni...

                                                                     5 Konfiguracja C53: Oddzielne przewody powietrzne i spa­
                                                                        linowe z adapterem bi-flux (powietrze do spalania pobie­
                                                                        rane z zewnątrz

                                                                     6 Konfiguracja B23P: Podłączenie do komina (powietrze
                                                                        do spalania pobierane w kotłowni).
                                                                        Konfiguracja B23P: dla instalacji kaskadowych

                                                                     7 Konfiguracja C43: Podłączenie do przewodu zbiorczego
                                                                        kotła z układem szczelnym (3CE P i 3CE)

          TABELA MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH DŁUGOŚCI PRZEWODÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD TYPU KOTŁA

          Typ połączenia            EVODENS AMC                             INIDENS      MCR3 evo      MODULENS AGC
          powietrze/spali Średnica, mm                                                         15 25 35
                         15 25 35 25/28    25/28 24                     20/24 24/28 24T 24/28 30/35 35T
              ny                 MI     BIC                         MI MI       MI MI

          C13 Ø60/100 mm 20 13 9 11 10 10 10 10 9 9 5 5 12 3,5 3,5

            Ø80/125 mm 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 12,3 20 17,6

          C33 Ø60/100 mm 20 13 9 11 10 10 10 10 9 9 5 5 13 4,9 5,5

            Ø80/125 mm 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 10,7 20 19

          C93 Ø60/100 mm

            Ø60 mm          20 13 9 11 10 10 10 10 9 9 5 5 15 8,1 2,8
            (sztywny)
13
            Ø60/100 mm

            Ø80 mm (ela­       -  -  -      -  -   -                      -    -  -  -  -    - 9,9 20 18

            styczny)

Systemy spalinowe    Ø80/125 mm        20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20                                       -  - 20

            Ø80 mm
            (sztywny)

          C93 Ø80/125 mm

            Ø80 mm (ela­       -  -  -      -  - 25 25 25 -                             -  -    - 11,1 20 20

            styczny)

          C53 Ø60/100 mm        40 40 37      40 40   10*+ 10*+ 10*+                      35  40 28    28  40 40 40
            2x80 mm                          70 70 70

          B23 Ø80 mm          40 40 40 40 40 65 65 65 40 40 40 40 40 40 40
            (sztywny)

            Ø80 mm  (ela­      -  -  -      -  - 65 65 65 -                             -  -    - 40 40 28
            styczny)

          (1) ! : Maksymalna wysokość elastycznego przewodu spalinowego nie może przekroczyć 25 m licząc od łuku podparcia do wylotu Jeżeli przewidziano większe długości, należy co 25 m zamontować
          obejmy mocująceUWAGA: Konfiguracje dla kotłów Lumea MPX, MPX, MCR Home i DuoTec - patrz właściwe instrukcje techniczne.

          Ø 60/100 mm: kolano 87°: 1,1 m, kolano 45°: 0,8 m, rekuperator kondensatu: 1,4 m
          Ø 80/125 mm: kolano 87°: 1 m, kolano 45°: 0,8 m, rekuperator kondensatu: 1 m
          Ø 80 mm: kolano 87°: 1,2 m, kolano 45°: 0,9 m, trójnik z rewizją: 2,8 m, przewód prosty z rewizją: 0,5 m
          Ø 100 mm: kolano 87°: 5 m, kolano 45°: 1,2 m, trójnik z rewizją: 5,3 m, przewód prosty z rewizją: 0,5 m

          Uwaga: Nasze kotły gazowe lub olejowe typu C są nastawione, przetestowane i homologowane z przewodami spalinowymi proponowanymi w naszym katalogu, spełniającymi wymaga­
          nia obowiązujących norm. Gwarantujemy bezpieczeństwo i prawidłową pracę naszych kotłów pod warunkiem zainstalowania ich z homologowanymi systemami odprowadzania spalin
          i w warunkach przewidzianych w naszych dokumentacjach technicznych.

274 www.dedietrich.pl
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279