Page 275 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 275

Systemy spalinowe dla

Evodens AMC, Lumea MPX, Inidens, MCR3 evo,
MCX Plus, Modulens G, MPX Compact

TABELA MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH DŁUGOŚCI PRZEWODÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD TYPU KOTŁA

Typ połączenia                  LUMEA MPX/ MPX Compact                               MCX Plus
powietrze/spali Średnica, mm                                                  24 24/28 MI
                 24   20/24 MI 24/28 MI                        28/33 MI 28/33 BIC
    ny

C13 Ø60/100 mm         10   10    10                           10    10     6  7

   Ø80/125 mm         25   25    25                           25    25     20 20

C33 Ø60/100 mm         10   10    10                           10    10     4  8

   Ø80/125 mm         25   25    25                           25    25     20 20

C93 Ø60/100 mm                                                         -  -

           Ø60 mm 10 10 10 10 10
           (sztywny)

   Ø60/100 mm

   Ø80 mm (ela­        19   19    19                           19    19     18 20

   styczny)

   Ø80/125 mm                                                        -  -

   Ø80 mm 25 25 25 25 25
   (sztywny)

C93 Ø80/125 mm

   Ø80 mm (ela­        22   22    22                           22    22 15,5 19

   styczny)

C53 Ø60/100 mm          15+65 15+65   15+65                          15+65   15+65   40 40

   2x80 mm

B23 Ø80 mm            20   20    20                           20    20     33 37
           (sztywny)

   Ø80 mm  (ela­        20   20    20                           20    20     23 27
   styczny)

(1) ! : Maksymalna wysokość elastycznego przewodu spalinowego nie może przekroczyć 25 m licząc od łuku podparcia do wylotu Jeżeli przewidziano większe długości, należy co 25 m zamontować
obejmy mocujące

Ø 60/100 mm: kolano 87°: 1,1 m, kolano 45°: 0,8 m, rekuperator kondensatu: 1,4 m
Ø 80/125 mm: kolano 87°: 1 m, kolano 45°: 0,8 m, rekuperator kondensatu: 1 m
Ø 80 mm: kolano 87°: 1,2 m, kolano 45°: 0,9 m, trójnik z rewizją: 2,8 m, przewód prosty z rewizją: 0,5 m
Ø 100 mm: kolano 87°: 5 m, kolano 45°: 1,2 m, trójnik z rewizją: 5,3 m, przewód prosty z rewizją: 0,5 m

Uwaga: Nasze kotły gazowe lub olejowe typu C są nastawione, przetestowane i homologowane z przewodami spalinowymi proponowanymi w naszym katalogu, spełniającymi wymaga­
nia obowiązujących norm. Gwarantujemy bezpieczeństwo i prawidłową pracę naszych kotłów pod warunkiem zainstalowania ich z homologowanymi systemami odprowadzania spalin
i w warunkach przewidzianych w naszych dokumentacjach technicznych.

                                                                                              13

                                                                                              Systemy spalinowe

                                                                www.dedietrich.pl                      275
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280