Rok pomp ciepła w Polsce – w 2022 r. sprzedano ponad 203 tys. urządzeń!

Przez Monika
W Newsy
10 lutego, 2023
0 komentarzy
432 Views

PORT PC wyliczył, że cały rynek pomp ciepła w Polsce w 2022 roku wzrósł o 120%. Pompą ciepła było niemal co trzecie urządzenie grzewcze w ogólnej liczbie sprzedanych źródeł ciepła w Polsce. Łącznie zainstalowano aż 203 tys. urządzeń, najwięcej pomp ciepła typu powietrze/woda.

W 2022 r. sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła o 120% w stosunku do 2021 r. Łącznie sprzedano 203,3 tys. urządzeń, w tym:

– 188.2 tys. pomp ciepła typu powietrze/woda,

– 7,2 tys. szt. gruntowych pomp ciepła,

– 7,9 tys. sztuk pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Oznacza to, że udział pomp ciepła w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń grzewczych w 2022 r. na polskim rynku może wynieść blisko 30%! Co więcej, w ostatnich dwóch latach to właśnie w Polsce odnotowano największą dynamikę sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w porównaniu do innych krajów Europy.

Znaczący wzrost dotyczy także sprzedaży gruntowych pomp ciepła – o 28% dla urządzeń typu solanka/woda. Pompy ciepła typu powietrze/woda przeznaczone tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zanotowały wzrost sprzedaży o około 2%, co tylko udowadnia, że coraz więcej osób przekonało się, aby instalować pompy ciepła jako główne źródło ciepła.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wskazuje, że na gwałtowny rozwój rynku miał wpływ kryzys energetyczny i agresja Rosji na Ukrainę, co nadszarpnęło zaufanie do paliw kopalnych, zwłaszcza węgla i gazu ziemnego. Trend na OZE podtrzymują i dodatkowo kreują kampanie społeczne i programy dotacyjne.

Rynek pomp ciepła urósł w Polsce i w Europie

Wzrosty sprzedaży pomp ciepła obserwowane są w wielu krajach Unii Europejskiej. W 2022 w Niemczech rynek urósł o 53% – sprzedano tam ok. 236 tys. pomp ciepła do ogrzewania budynków.

W Norwegii obecnie około 2/3 gospodarstw domowych posiada pompę ciepła, a mimo to odnotowano 25% wzrost ich sprzedaży. Co ciekawe, w 2022 roku niemal wszystkie instalowane systemy grzewcze zasilane są właśnie pompami ciepła.

W Finlandii, gdzie od kilku ostatnich lat regularnie notuje się duże zainteresowanie pompami ciepła, w 2022 r. rynek pomp powiększył się o 50%.

W Szwajcarii, która uważana jest za jeden z najbardziej dojrzałych rynków pomp ciepła, w 2022 r. odnotowano jego 23% wzrost. Jak pokazuje analiza PORT PC, aż 2/3 wszystkich systemów grzewczych sprzedanych w 2022 r. to pompy ciepła.

W Belgii i na Słowacji rynek pomp ciepła podwoił się, we Francji wzrósł o 30%, a w Czechach wzrósł o 50%.

Co wpłynęło na popularność pomp ciepła w Polsce w 2022 r.?

Na wzrost sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce mają wpływ:

– wygoda i komfort użytkowania i obsługi, a także możliwości chłodzenia pomieszczeń;

– mniejsze koszty ogrzewania w porównaniu do innych źródeł ciepła;

– coraz wyższe zaufanie do technologii, zarówno wśród użytkowników, jak i instalatorów;

– możliwość uzyskania dotacji rządowej w ramach Programu „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło” na zakup urządzeń oraz skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej;

– podwyżki na rynku energii i paliw na poziomie nawet ponad 100% (rok do roku);

– zwiększenie świadomości ekologicznej.

ulga termomodernizacyjna 2023

Pompy ciepła – podstawą dekarbonizacji

Jak przypomina PORT PC, pompy ciepła uznane są za kluczowe urządzenia w procesie dekarbonizacyjnym w głównych strategiach „Europejskiego Zielonego Ładu” (lipiec 2020 r.) i w tzw. Fali Renowacji. Obydwie strategie łączą transformację energetyczną w UE z produkcją energii elektrycznej głównie z OZE i efektywną elektryfikacją transportu, ogrzewnictwa indywidualnego i ciepłownictwa systemowego.

Kierunek zmian i rozwoju rynku OZE pokazują też dokumenty: wydana przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), tzw. mapa drogowa „Net Zero by 2050”, przekrojowa analiza „The Future of Heat Pumps” oraz „World Energy Outlook 2022” (WEO). Według danych zawartych w tych dokumentach, elektryczne pompy ciepła mają zaspokajać połowę globalnego zapotrzebowania na ciepło do 2045 r. i dostarczać blisko 2/3 ciepła w krajach rozwiniętych (OECD) w 2050 r.

Łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła powinna zwiększyć się niemal czterokrotnie do 2030 r. oraz 10-krotnie do 2050 r. Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zachęca wszystkie kraje rozwinięte do zakończenia sprzedaży samodzielnych kotłów gazowych, olejowych i węglowych już w 2025 r. Według pakietu Komisji Europejskiej REPowerEU taki plan ma być zrealizowany w 2029 r. we wszystkich krajach UE, poprzez nowelizację przepisów ekoprojektu w przypadku urządzeń grzewczych.

Dalszy wzrost rynku pomp ciepła w 2023 r. w Polsce

Jak prognozuje PORT PC w 2023 r. rynek pomp ciepła typu powietrze/woda nadal będzie dynamicznie rosnąć. – W wariancie optymistycznym może on wynosić ok. 40-50% w stosunku do 2022 r. (rok do roku), a w przypadku gruntowych pomp ciepła ‒ o około 30-40% – czytamy na stronie PORT PC.

Wpływają na to wciąż duża atrakcyjność kosztów ogrzewania, rządowe programy wsparcia oraz europejskie plany odejścia od stosowania paliw kopalnych w ogrzewaniu budynków. Znaczącą barierą dla upowszechniania się technologii może okazać się natomiast deficyt wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła oraz kwestia jakości pomp ciepła i instalacji.

Więcej o wynikach raportu przeczytasz na: https://portpc.pl/port-pc-2022-rok-pomp-ciepla-w-polsce/

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: