Dotacje 2023: Program Moje Ciepło

Przez Monika
W Newsy
3 lutego, 2023
0 komentarzy
880 Views

Dotację w ramach Programu Moje Ciepło 2023 można dostać na zakup i montaż pomp ciepła w domu jednorodzinnym. Zobacz, jakie są aktualne kryteria otrzymania dofinansowania.

Program Moje Ciepło 2023 ma na celu wsparcie zakupu i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Program moje ciepło

Dofinansowanie może otrzymać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nowego domu jednorodzinnego, czyli takiego, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

– nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

albo

– złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Program Moje Ciepło 2023 – warunki dofinansowania

Dofinansowany może zostać:

– zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, pompy ciepła woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Co ważne, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się w tym źródło ciepła na paliwo stałe.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz faktu posiadania karty dużej rodziny.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Więcej przeczytasz na: mojecieplo.gov.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: