Dotacje 2023: Program Czyste Powietrze

Przez Monika
W Newsy
2 lutego, 2023
0 komentarzy
593 Views

Planujesz instalację pompy ciepła, centralnego ogrzewania, a może wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Sprawdź, jaką możesz dostać dotację w ramach Programu Czyste Powietrze 2023.

czyste powietrze logotyp

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza i redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Program poprzez udzielanie dofinansowania, zachęca do kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych i wymiany energochłonnych, nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne i spełniające aktualnie ustanowione normy.

Program realizowany jest od 2018 roku, a jego budżet wynosi 103 miliardy złotych. W tym czasie wiele z systemów grzewczych zostało wymienionych, a w budynkach nowo wybudowanych zainstalowane zostały nowoczesne pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne. Mimo, że program cieszy się sporą popularnością, to jeszcze duża ilość środków została do rozdysponowania. Warto po nie sięgnąć.

Sprawdziliśmy aktualne założenia Programu Czyste Powietrze 2023 oraz kwoty dotacji. Zobaczcie, kto i na jakiej wysokości dofinansowanie może liczyć.

Program Czyste Powietrze 2023 – dla kogo?

Program Czyste Powietrze 2023 skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Mogą oni uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile wynosi dofinansowanie w 2023 roku?

Dotacja może wynosić:

– do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,

– do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,

– do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania,

– dodatkowo, przy każdym poziomie dofinansowania, do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Program Czyste Powietrze 2023 – na co można dostać dofinansowanie?

Dofinansowane mogą zostać przedsięwzięcia obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz m.in.:

– zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.;

– zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania (w tym m.in. kotła gazowego kondensacyjnego oraz kotła olejowego kondensacyjnego) lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);

 – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program Czyste Powietrze 2023 – dla kogo dotacja?

Wysokość i szczegółowe warunki otrzymania dotacji zależą od wysokości dochodu oraz od m.in. skali termomodernizacji i zakupionych źródeł ciepła.

Podstawowy poziom dofinansowania

Dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (dochody z różnych źródeł sumują się).

Podwyższony poziom dofinansowania

Dla osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wysokość rocznego przychodu nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Najwyższy poziom dofinansowania

Dla osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny, jej roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Program Czyste Powietrze 2023 – formy dofinansowania

W ramach Programu można ubiegać się o:

– dotację;

– dotację z prefinansowaniem;

– dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny jest w wybranych bankach);

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet, w urzędzie lub za pośrednictwem banku.

Więcej przeczytasz na czystepowietrze.gov.pl.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: