Jak możemy zastosować odnawialne źródła energii?

Przez Adam
W Instalatorzy
19 stycznia, 2017
0 komentarzy
2142 Views

Ostatnio coraz częściej słyszymy o zbyt wysokim stężeniu szkodliwych związków. Duży wpływ na wciąż pogarszający się stan powietrza mają urządzenia grzewcze starego typu. Dlatego bardziej powszechne i łatwiej dostępne stają się pompy ciepła i kolektory słoneczne, które energię pozyskują z odnawialnych źródeł.

maison_3D_2Korzystanie z OZE umożliwia nam posiadanie m.in. takich urządzeń grzewczych, jak pompy ciepła (powietrzne lub gruntowe) oraz kolektorów słonecznych. To one gromadzą energię pozyskiwaną z powietrza, gruntu oraz słońca i przetwarzają ją na energię cieplną służącą do ogrzania domu i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Niewyczerpana energia, jaką daje nam natura jest korzystna nie tylko dla samego środowiska. Człowiek także korzysta na stosowaniu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Pierwsze, co otrzymujemy, korzystając z OZE to niedrogie ogrzewanie. Poza wydatkiem na zakup pompy ciepła czy kolektorów słonecznych, nie ponosimy niemal żadnych dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją tych urządzeń grzewczych. Paliwem napędzającym ich pracę jest przyroda. Nie musimy zatem płacić za korzystanie z energii pozyskanej z odnawialnych źródeł.

Jednak wiele osób mogłoby zapytać, w jaki sposób panele słoneczne zapewnią ciepło, które jest najbardziej potrzebne zimą, kiedy słońca jest bardzo mało. Kolektory są w stanie pozyskiwać energię nie tylko z promieni słonecznych, ale także ze światła rozproszonego. Dzięki temu dostarczają energię słoneczną także w pochmurne i deszczowe czy śnieżne dni. Podobne pytanie może pojawić się w przypadku pomp ciepła. Praca gruntowych pomp ciepła bazuje na temperaturze utrzymującej się pod powierzchnią ziemi. Temperatury na zewnątrz nie mają wpływu na warunki panujące już na głębokości 8 m poniżej poziomu gruntu, a poniżej 15 m utrzymuje się na stałym poziomie 10 oC. Powietrzna pompa ciepła musi być wyposażona w dodatkową grzałkę, która pozwoli ogrzać mieszkanie i wodę, gdy urządzenie grzewcze nie będzie w stanie pozyskać energii z natury.

Poza komfortem cieplnym OZE zapewniają także podgrzanie wody użytkowej i nieprzerwany do niej dostęp. Kolektory słoneczne mogą wytworzyć nawet 60% energii potrzebnej do wytworzenia c.w.u. Pozostałe zasoby energii może uzupełnić podgrzewacz solarny podłączony do instalacji. Dzięki niemu dostęp do ciepłej wody będziemy mieli nawet w pochmurne dni, bo urządzenie to magazynuje potrzebną do tego energię. Podgrzana nawet do 55 oC woda jest gromadzona w zasobnikach o pojemności kilkuset litrów. Takie zasobniki są także podłączone do instalacji zasilanych pompą ciepła, która również służy wytwarzaniu c.w.u. Podobnie, jak w przypadku ogrzewania pomieszczeń, także z podgrzaniem wody użytkowej samodzielnie poradzi sobie gruntowa pompa ciepła. Jej odpowiednik zasilany powietrzem powinno się jednak wyposażyć w grzałkę elektryczną, która wesprze pracę pompy, gdy na zewnątrz będą panowały niesprzyjające do tego warunki. Nieco innym rodzajem powietrznej pompy ciepła jest termodynamiczny podgrzewacz wody, który służy wyłącznie do podgrzania c.w.u.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: