Page 155 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 155

od 17 do      Nadmuchowe palniki gazowe o niskiej emisji NOx
 79 kW
        G

        G 110 N

CE 0085BM0348                 — Palniki gazowe 1-stopniowe, przetestowane i wstępnie
                        nastawione na gorąco

                       — Wyposażone do pracy z gazem ziemnym
                       — Praca z propanem-butanem możliwa dzięki zestawowi

                        do przezbrojenia (wyposażenie dodatkowe)
                       — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 56 mg/kWh
                       — Dopasowane do kotłów De Dietrich szeregu GT 224 do

                        226
                       — Mogą być również montowane w kotłach innych marek
                       — Niezawodne działanie i duża sprawność dzięki skutecz­

                        nemu systemowi sprężania powietrza DUO-PRESS
                       — Cicha praca
                       — Gniazdko podłączeniowe okablowane fabrycznie zgod­

                        nie ze standardami europejskimi
                       — Przesuwny kołnierz
                       — Łatwa konserwacja: szybki dostęp do wszystkich ele­

                        mentów składowych, pionowe położenie konserwacyjne

                       Jednostka dostawy: 1 pakiet

WYMIARY                                                                       6

CHARAKTERYSTYKA MOCY                                                                 Palniki olejowe i gazowe

                                     Uwaga:
                                       Wartość opałowa gazu ziemnego E: 9,45 kWh/m3, gazu ziemnego L: 8,125
                                       kWh/m3, zużycie gazu przy 15°C, 1013 mbar
                                       Określenie modelu, przystosowanie dysz i regulacje wykonuje instalator
                                       w zależności od warunków eksploatacyjnych instalacji
                                       Charakterystyki przepływu/ciśnienia pozwalają zweryfikować dopasowanie
                                       palnika do danego kotła
                                       Moc palnika należy dopasować do mocy kotła, w którym jest zamontowany,
                                       z uwzględnieniem rzeczywistej sprawności kotła

 DANE TECHNICZNE                                                     G 110/2 N
                                                            1-stopniowy
 Model                               kW
 Ilość stopni                          m3/h                           31 do 79
 Zakres mocy palnika                         GT                   4,02-8,36/4,68-9,11
 Zużycie gazu ziemnego E(1)/L(1)                  kW                 224/2204, 225/2205, 226
 Współpraca z kotłami                         W
 Nastawa fabryczna (moc palnika)                   kg                              54
 Maksymalny pobór mocy/Moc silnika (2)                                           155/90
 Masa netto                  mbar
 (1) przy 15°C - 1013 mbar. (2) 230 V 1-faz. Indeks                                      14,5

CENA NETTO                   PLN                                   G 110/2 N
 Ciśnienie zasilania gazem                                                   20

                                                             7724962
                                                               nz

                                                    www.dedietrich.pl 155
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160