Page 153 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 153

od 185 do          Palniki olejowe dużej mocy
 1050 kW
             M
WYMIARY
             M 40 S

                      — Palniki olejowe 2-stopniowe, przetestowane w fabryce
                      — Dopasowane do kotłów De Dietrich szeregu GT 430/530,

                        dysze dostarczane dla pokrycia całego zakresu mocy da­
                        nego palnika
                      — Mogą być montowane w kotłach innych marek
                      — Wyjątkowa rura płomieniowa, przystosowana do więk­
                        szości kotłów na rynku
                      — Niezawodne działanie i duża sprawność dzięki skutecz­
                        nemu systemowi sprężania powietrza DUO-PRESS
                      — Regulacja przepływu powietrza przy pomocy siłownika
                      — Gniazdko podłączeniowe okablowane zgodnie ze stan­
                        dardami europejskimi, kołnierz współpracujący w zakre­
                        sie dostawy
                      — Przesuwny kołnierz
                      — Dostarczany z 2 wężami o długości 2,5 m
                      — Łatwa konserwacja: pionowe położenie konserwacyjne
                      Jednostka dostawy: 1 pakiet

                                                                              6

                                                                              Palniki olejowe i gazowe

             M 42-..      1S      2S                      3S        4S        5S
               A       1080     1080                     1080       1061       1089
               B       222      222                      222        203       191
               C       611      611                      611        611       651
              ØD       140      140                      140        160       210

CHARAKTERYSTYKA MOCY

                         Uwaga:
                          Określenie modelu, przystosowanie dysz i regulacje wykonuje instalator
                          w zależności od warunków eksploatacyjnych instalacji
                          Charakterystyki przepływu/ciśnienia pozwalają zweryfikować dopasowanie
                          palnika do danego kotła
                          Moc palnika należy dopasować do mocy kotła, w którym jest zamontowany,
                          z uwzględnieniem rzeczywistej sprawności kotła
                          Moc palnika na wysokości 400 m n.p.m. i przy 20°C, wartość opałowa oleju
                          opałowego: 11,86 kWh/kg

 DANE TECHNICZNE              M 42-1 S       M 42-2 S                   M 42-3 S     M 42-4 S     M 42-5 S
                                                              2-stopniowy   2-stopniowy
Model                    2-stopniowy   2-stopniowy                  2-stopniowy   290*/465-765  360*/550-1050
Ilość stopni            kW 185*/285-515   185*/285-625                  200*/300-625   24,5/39,3-64,6  30,4/46,5-88,7
Obciążenie cieplne         kg/h 15,6/24,1-43,5  15,6/24,1-52,8                16,9/25,3-52,8           430-13-430-14
Zużycie oleju (1)                     430-11 (1-fa­                 430-11 (3-fa­      430-12
Współpraca z kotłami (2)      GT 430    430-10                                          530-12 do -16
                                  zowe)                     zowe)   530-9 do -11
Współpraca z kotłami (2)      GT 530    530-7  530-8 (1-fazo­                530-8 (3-fazo­

                                   we)                      we)

                                                             www.dedietrich.pl         153
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158