Page 58 - eKATALOG BAXI
P. 58

Wyposażenie dodatkowe

Luna Duo-tec MP+

WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

      Akcesoria RVS46 Regulator ogrzewania dla stref mieszania                                Pakiet Indeks   PLN

3           Niezależny, programowalny sterownik obiegów nieprzypisany do konkretnego ko­                  RVS46 7105199   1 880
           tła. Wymaga OCI345 w instalacji. Ma trzy wyjścia bezpotencjałowe, 3 wejścia czuj­
           ników i możliwość podłączenia zdalnego sterowania THINK. Maks. 15 szt. na insta­
           lację.

           AVS75 Programowalny moduł zewnętrzny                                     AVS75 710503705   1 260

           Programowalny moduł zewnętrzny dla obiegów. Stosowany przykładowo do łado­
           wania c.w.u. w instalacji kaskadowej. Do tych celów ma trzy wyjścia bezpotencjało­
           we, 2 wejścia czujników, 1 wejście blokujące i 1 wejście dla termostatu on/off.
           Maks. 3 szt. (2 szt. gdy AGU 2.550) na instalację.

Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów                                        Kocioł 2-16
                                                                         w kaskadzie
                                            Kocioł pojedynczy lub 1 kocioł w kaskadzie

Typ obiegu                                                                       

           c.w.u.      bezpośr.  miesz.    bezp. + 1x  2x miesz.                      3x miesz.(2)   (2)
                                  miesz.

Konsola ste­     1x czuj. ciepłej fabrycznie 1x AGU 2.550 1x AGU 2.550  1x THINK                      1x THINK    2x QAD36
rownicza Ad­        wody           1x QAD 36   1x QAD 36  1x AGU 2.550                    1x AGU 2.550 OCI345 na każ­
vanced CPS1)                                                                   dy kocioł (rów­
                                         2x QAD 36                      3x QAD 36  nież wiodący)
                                         1x AVS75                      2x AVS75

1) Wymagany pakiet (1 szt.) QAC34 czujnika zewnętrzego do sterowania pogodowego
2) Możliwość rozbudowy o kolejne obiegi za pomocą regulatorów ogrzewania dla stref mieszania (RVS 46) dostępne dla 16 - ilość kotłów sztuk. Dalsze możliwości obsługiwanych układów

 w tym basen i solary dla c.w.u. patrz dokument w Bazie Wiedzy: "Luna Duo-tec MP/MP+ Schematy instalacyjne"

58 www.baxi.com.pl
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63