Page 57 - eKATALOG BAXI
P. 57

Wyposażenie dodatkowe

Luna Duo-tec MP+

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”                                         Pakiet                      Indeks    PLN

 Akcesoria                                                         SA4                      7613610    7 490

                         HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kotłów o mocy do 300 kW                                     3

                         Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 200 kW                             7767043   6 650
                         Granulat neutralizujący 10 kg
                                                                                      94225601   368

      Granulat neutralizujący 25 kg                                                                  SA7 7613613 650

                                                             LUNA DUO-TEC MP+ WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Akcesoria

                                                             Pakiet                      Indeks    PLN

      THINK Zdalne sterowanie przewodowe                                                               7734536     860

      Zdalne sterowanie do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Wymagany jako pro­
      gramator parametrów rozbudowanych instalacji grzewczych, w tym kaskady
      kotłów. Maksymalnie 3 szt. na kocioł (wiodący).

      QAC34 Czujnik temperatury zewnętrznej                                     HX94                       710487302  201
      QAC34 Czujnik temperatury zewnętrznej bezprzewodowy                              QAC34                       7103027   700

      Bezprzewodowy zestaw antenowy                                                                  7102343   580

      Wymagany dla bezprzewodowego zdalnego sterowania regulatorem THINK (obsłu­
      guje maks. 3 urządzenia) i/lub bezprzewodowego czujnika zewnętrznego.

      Moduł rozszerzający Clip-In AGU 2.550 dla obiegu z zaworem mieszajacym                    AGU2.550 710034505                       1 260
      oraz obiegu cyrkulacji                                                                             201

      Moduł rozszerzający dla obiegu z zaworem mieszającym oraz obiegu cyrkulacji, itp.
      Do tego celu ma trzy wyjścia bezpotencjałowe, 2 wejścia czujników i 1 wejście dla
      termostatu on/off. Maks. 1 szt. na instalację.

      Czujnik c.w.u.                                                HX96                       7737150P

      QAD36 Czujnik zasilania dla obiegu z zaworem mieszającym                           QAD36 KHG71407891 173

      Czujnik kolektora solarnego do Luna Duo-tec MP+                                                         LNC71000004 173

      OCI345 Moduł Bus                                               OCI345 710440804                        610

      Interfejs umożliwiający komunikację przez 2-przewodową magistralę BUS między
      kotłami w układzie kaskadowym lub do regulatora ogrzewania dla stref mieszania
      (RVS 46).

                                                                                      www.baxi.com.pl 57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62