Page 29 - eKATALOG BAXI
P. 29

od 3,7 do           NAŚCIENNY GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY 2-FUNKCYJNY
 26,1kW
                Duo-tec Compact E
DO PODŁĄCZENIA DO
KOMINA LUB UKŁADU        20, 24 i 28

   SZCZELNEGO

                       ▪ Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny, fa­      sie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem zasysania   1
                         brycznie wyregulowany                      powietrza

                       ▪ Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji:  ▪ Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A o
                         700x400x290 mm                          współczynniku EEI<0,23, zawór przełączający c.o./ c.w.u. za­
                                                         montowany na zasilaniu, zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar
                       ▪ Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli ja­
                         kości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania najwyż­   ▪ Powiększony płytowy wymiennik ciepła dla przepływowej
                         szej sprawności                         produkcji c.w.u.

                       ▪ Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym GZ50,      ▪ Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów
                         z możliwościa dostosowania do GZ41,5 oraz propanu
                                                        ▪ Elektroniczna konsola sterownicza z ekranem LCD i przyci­
                       ▪ Przyłącze powietrzno-spalinowe 60/100 mm             skami funkcyjnymi do prostego wyboru funkcji oraz wywoła­
                                                         nia menu serwisowego
                       ▪ Możliwość podłączenia do przewodu
                         powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homo­     ▪ W opcji dostępny czujnik zewnętrzny do sterowania pogodo­
                         logacje C13 i C33), do komina (B23p i C93), adaptera bi-flux   wego oraz pełna gama modulujacych termostatów pokojo­
                         (C53) lub przewodu 3CE (C43)                   wych

                       ▪ Średnioroczna sprawnośc do 109,8%               Jednostka dostawy: 1 pakiet

  CE 0085CL0214               ▪ Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 19,3 mg/kWh

                       ▪ Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej o
                         wysokiej sprawności

                       ▪ Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący w zakre­

WYMIARY                                                               ZALETA PRODUKTU

MR Zasilanie c.o. G 3/4”                                                    Modulacja 1:7
                                                                System kontroli jakości spalania

US Wylot c.w.u. G 1/2”

GAS Podłączenie gazu G 3/4”

ES Wlot zimnej wody G 1/2”

RR Powrót c.o./wężownicy podgrzewacza G 3/4”

SC Wylot z syfonu kondensatu Ø 21

   Punkty mocowania kotła.
A Odległość w poziomie punktów montażowych:

   298 mm

B Odległość pomiędzy punktami montażowymi
  kotła o połączeniami hydraulicznymi

  Przyłącze powietrzno-spalinowe 60/100 mm

DANE TECHNICZNE

Kondensacja            Max. ciśnienie robocze: 3 bar       B23p, B33 redukuje do IP20)            C83, C43P, C63
Śr. temperatura robocza:      Termostat zabezpieczający: 110°C     Kategoria gazu: II2ELw3P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C       Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz    Klasa NOx: 5
Max. temperatura robocza: 80°C   Stopień ochrony: IP X5D (system B23,
                                       Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C93,

Model                              Duo-tec   20 24                                           28
                               Compact E
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max                  3,7-21,1                     3,7-21,8             4,1-26,1
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max               kW  3,4-19,4                     3,7-20,0             3,8-24,0
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.w.u.)                  kW
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.         kW     19,4                        24                28
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.          %  98 97,6                                         97,8
częściowego i temp. powrotu 30⁰C
Efektywność energ. wg Rozporządzenia KE nr 813/2013:           %           108,8                108,8              108,9
Sezonowa efektywnośc energ. ogrzew. pomieszczeń s
Efektywność energ. dla podgrzew. wody użytkowej wh                                                                
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby                  %             93                 93               93
Maks. zużycie energii elektr. na potrzeby własne elmax          %             87                 88               86
Produkcja c.w.u. przy Δt=25/35⁰C                    kW            0,035                0,035              0,035
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                       kW             0,03                0,03              0,042
Zużycie gazu płynnego PB                       l/min          11,4/8,1              13,8/9,8            16,1/11,5
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa             m3/h  0,37(0,43) - 2,1(2,45)      0,37(0,43) - 2,61(3,04)     0,41(0,48) - 3,06(3,55)
Pojemnośc wodna                            kg/h        0,27 - 1,55            0,27 - 1,92            0,3 - 2,25
Masa netto                               dB            ≤ 49                ≤ 49              ≤ 48
Indeks ochrony elektrycznej                                    1,5                 1,5               1,8
                                     l             34                 34               34
                                    kg           IPX5D               IPX5D              IPX5D
                                     IP
                                            20                    24                  28
CENA NETTO             DUO-TEC COMPACT E             A7722081                 A7722082               A7722083
                           Indeks
                            PLN             9 710                  9 780                10 430

                                                                        www.baxi.com.pl 29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34