Układ kaskadowy pomp ciepła – jak działa regulacja kaskadowa, gdzie można stosować?

Przez Adam
W Instalatorzy
22 kwietnia, 2024
0 komentarzy
85 Views

Kaskada pomp ciepła łączy zaawansowaną inżynierię z troską o środowisko, oferując nie tylko wyższą efektywność energetyczną, ale także znaczące oszczędności kosztów eksploatacji. Pozwala przy tym na lepszą adaptację do zmiennych warunków zewnętrznych i potrzeb użytkowników. Jak działa i gdzie sprawdzi się kaskada pomp ciepła?

instalacja pomp ciepła w SP Laseczno
Kaskada pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Lasecznie

Czym jest układ kaskadowy?

Aby zrozumieć, jak funkcjonuje kaskada pomp ciepła, przypomnijmy najpierw działanie pomp ciepła. Pompy ciepła przenoszą energię termiczną z jednego miejsca do drugiego, dzięki czemu mogą efektywnie ogrzewać lub chłodzić pomieszczenia oraz przygotowywać wodę użytkową. W kaskadzie pomp ciepła kilka pomp ciepła połączonych jest ze sobą, dzięki temu system może automatycznie dostosować się do zmieniających się warunków zewnętrznych lub wymagań użytkownika. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych czujników i algorytmów sterujących, system jest w stanie dynamicznie reagować na zmiany w zapotrzebowaniu na ciepło lub chłód, co przekłada się na większą efektywność energetyczną i niższe koszty eksploatacji.

Kaskada pomp ciepła, jako zaawansowany system grzewczo-chłodniczy, wykorzystuje połączone ze sobą pompy ciepła, które działają wspólnie, aby osiągnąć maksymalną efektywność energetyczną i ekonomiczną. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie systemu kaskadowego pomp ciepła, który został zamontowany w Szkole Podstawowej w miejscowości Laseczno. Składa się on z siedmiu modułów, każdy o mocy 22 kW. System ten jest w stanie dynamicznie dostosować liczbę aktywnych pomp ciepła w odpowiedzi na aktualne potrzeby, co przekłada się na lepszą efektywność energetyczną i mniejsze zużycie prądu.

Monitorowanie aktualnego zapotrzebowania na ogrzewanie w różnych sektorach budynku, takich jak ogrzewanie sal lekcyjnych czy podgrzewanie wody użytkowej, pozwala na precyzyjne określenie, ile pomp ciepła powinno być w danym momencie włączonych. W okresach, gdy potrzeba ciepła jest minimalna, system może funkcjonować na obniżonym poziomie wydajności, wykorzystując do pracy jedną lub dwie pompy ciepła. Natomiast w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie rośnie, możliwe jest uruchomienie pełnej liczby jednostek. Dodatkowo, zastosowanie technologii Inverter umożliwia każdej z pomp dostosowanie swojej wydajności do aktualnych potrzeb, co pozwala unikać ciągłej pracy na maksymalnych obrotach i tym samym przyczynia się do zwiększenia efektywności oraz redukcji zużycia energii.

kaskada-pomp-ciepła-Modena-w-sanktuarium-w-Kałkowie
Kaskada pomp ciepła Modena w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie

Regulacja kaskadowa – serce systemu

Regulacja kaskadowa w systemie pomp ciepła jest zaawansowanym mechanizmem zarządzającym, który odpowiada za optymalną pracę każdej z pomp wchodzących w skład kaskady. Jest to ważny element pozwalający na osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej oraz adaptacyjności systemu do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych zapotrzebowania na energię cieplną lub chłodniczą. Regulacja kaskadowa opiera się na ciągłym monitorowaniu i analizie wielu parametrów, takich jak temperatura zewnętrzna, temperatura w pomieszczeniach, zapotrzebowanie na ciepło lub chłód, a także efektywność pracy poszczególnych pomp.

Zaawansowana regulacja kaskadowa oznacza nie tylko oszczędności w rachunkach za energię, ale także większy komfort użytkowania. Poprzez automatyczną optymalizację pracy systemu możemy cieszyć się stabilnym i efektywnym ogrzewaniem lub chłodzeniem swoich domów i biur, bez potrzeby ciągłego dostosowywania ustawień czy monitorowania pracy systemu.

źródło: freepik.com

Kaskada pomp ciepła a zastosowanie różnych źródeł ciepła

Ważnym aspektem kaskady pomp ciepła jest jej zdolność do integracji z różnymi źródłami ciepła. Dzięki elastyczności konfiguracji, system grzewczy, oprócz pozyskiwania energii z powietrza, może także wykorzystywać energię słoneczną czy wytworzoną ze spalania gazu lub oleju. Przykładowo, w szkole podstawowej we wsi Dęba koło Opoczna do ogrzewania budynku szkolnego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej zainstalowano kaskadę czterech powietrznych pomp ciepła Modena, a dodatkowo, jako źródło szczytowe, zamontowany został kocioł olejowy CFU EcoNox 46. W nowoczesnym biurowcu Infores Business Park w Przemyślu, takie zadanie pełni efektywny system hybrydowy złożony z dwóch pomp ciepła HPI S oraz dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych Evodens PRO AMC. A w kompleksie budynków Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie, dotychczas używany system ogrzewania budynków i produkcji ciepłej wody został wymieniony na urządzenia marki De Dietrich: 17 pomp ciepła Modena, które wspierają kondensacyjne kotły gazowe Evodens AMC.

źródło: freepik.com

W jakich budynkach sprawdzi się układ kaskadowy?

Układ kaskadowy pomp ciepła, dzięki swojej wysokiej efektywności i adaptacyjności, znajduje zastosowanie w szerokim spektrum obszarów, począwszy od zastosowań mieszkalnych, przez komercyjne, aż po przemysłowe. Jego uniwersalność sprawia, że jest to rozwiązanie atrakcyjne dla wielu sektorów, poszukujących efektywnych energetycznie i ekologicznych metod ogrzewania, chłodzenia, a także podgrzewania wody.

 • Budownictwo mieszkaniowe

W budynkach wielorodzinnych kaskada pomp ciepła może zapewnić energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie, dostosowując się do zmiennych warunków pogodowych i indywidualnych preferencji mieszkańców. Możliwość wykorzystania różnych źródeł ciepła czyni tę technologię szczególnie atrakcyjną w kontekście rosnącego zainteresowania budownictwem pasywnym i niskoenergetycznym.

 • Obiekty komercyjne i usługowe

Hotele, biurowce, szpitale, czy centra handlowe – wszystkie te obiekty wymagają efektywnego systemu zarządzania energią, który będzie w stanie pokryć duże zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie, a także ciepłą wodę użytkową. Kaskadowe pompy ciepła, dzięki możliwości dostosowania do intensywności użytkowania i różnorodności potrzeb tych obiektów, oferują zarówno kosztową, jak i środowiskową optymalizację.

 • Rolnictwo i hodowla

W sektorze rolniczym, gdzie ważna jest precyzyjna kontrola temperatury np. w szklarniach, w hodowli ryb czy przechowywaniu żywności, kaskadowe pompy ciepła mogą zapewnić niezbędną stabilność warunków przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Systemy te mogą być szczególnie korzystne w regionach o zmiennych warunkach klimatycznych, gdzie potrzeby ogrzewania i chłodzenia zmieniają się dynamicznie w ciągu roku.

 • Energetyka i odnawialne źródła energii

Integracja kaskadowych pomp ciepła z systemami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, otwiera nowe możliwości w zakresie budowy zrównoważonych i samowystarczalnych systemów energetycznych.

 • Modernizacja istniejących systemów grzewczych

Kaskadowe pompy ciepła są również doskonałym rozwiązaniem dla projektów modernizacyjnych, gdzie istniejące systemy grzewcze wymagają ulepszenia pod kątem efektywności energetycznej i ekologiczności. Dzięki swojej modułowości i elastyczności, mogą być one sukcesywnie integrowane z istniejącymi instalacjami, takimi jak kotłownie czy systemy klimatyzacyjne, stopniowo zwiększając ich wydajność i redukując zależność od paliw kopalnych.

freepik
źródło: freepik.com

Kaskada pomp ciepła – zalety i wyzwania

Układ kaskadowy pomp ciepła przynosi wiele korzyści, zarówno z perspektywy efektywności energetycznej, jak i ekologicznej. Jednak, jak każda innowacyjna technologia, stawia również przed użytkownikami i projektantami specyficzne wyzwania.

Zalety:

 • niższe zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych systemów;
 • łatwa adaptacja do zmiennych potrzeb grzewczych i chłodniczych;
 • wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, takich jak powietrze, woda czy grunt, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych;
 • zastosowanie w różnorodnych sektorach, od budownictwa mieszkalnego, przez przemysł, aż po rolnictwo i turystykę;
 • długoterminowe oszczędności wynikające z niższego zużycia energii.

Wyzwania:

 • wyższe koszty inwestycyjne;
 • – prawidłowe zaprojektowanie i zainstalowanie systemu kaskadowego wymaga głębokiej wiedzy technicznej i doświadczenia;
 • – integracja układów kaskadowych w istniejących obiektach może wymagać znaczących modyfikacji infrastruktury, co dodatkowo zwiększa koszty i komplikuje proces instalacji;
 • potrzeba regularnego serwisowania.

Układ kaskadowy pomp ciepła oferuje przemyślaną odpowiedź na współczesne wyzwania energetyczne i środowiskowe. Dzięki swojej zaawansowanej technologii, zdolności do integracji z odnawialnymi źródłami energii i elastyczności w zastosowaniach, stanowi obiecującą ścieżkę do osiągnięcia większej efektywności energetycznej i redukcji śladu węglowego na globalną skalę.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: