Case Study: Instalacja kaskady pomp ciepła De Dietrich w Szkole Podstawowej w Lasecznie

Przez Adam
W Instalatorzy
21 września, 2023
0 komentarzy
939 Views

Modernizacja systemu ogrzewania oraz instalacja kaskady pomp ciepła De Dietrich, zapewnia uczniom przyjemne ciepło w zimowe miesiące, a także komfortową temperaturę wody użytkowej zawsze wtedy, gdy tego potrzebują.

instalacja pomp ciepła w SP Laseczno
Instalacja kaskady pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Lasecznie/ fot. Piotr Mazurek z Aqua-Instal Iława

Niewielki dworek mieszczący się we wsi Laseczno w woj. Warmińsko-Mazurskim lata temu zaadaptowany został na Szkołę Podstawową dla uczniów z okolicznych miejscowości. Oryginalna architektura budynku oraz pracujące w niej urządzenia grzewcze nadszarpnięte zostały jednak zębem czasu.

W ostatnich latach placówka borykała się nie tylko z nieszczelnymi oknami, ale także z przestarzałym systemem grzewczym. Gruntowna modernizacja ogrzewania oraz wymiana źródła ciepła na urządzenia o najwyższej sprawności na rynku, stały się więc dla Wójta Gminy Iława, pana Krzysztofa Harmacińskiego, priorytetem.

Szkoła Podstawowa z nowoczesnym systemem ogrzewania

W efekcie, Samorządowa Szkoła Podstawowa ze wsi Laseczno przeszła gruntowną termomodernizację budynku połączoną z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Po analizie ofert kilku firm, dyrekcja placówki we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy w Iławie zdecydowała się na instalację kaskady siedmiu powietrznych pomp ciepła HPI S 22 TR marki De Dietrich, przeznaczonych do ogrzewania budynku szkolnego oraz przygotowywania c.w.u. – Zainstalowanie kaskady pomp ciepła HPI S De Dietrich, to inwestycja w efektywność energetyczną i komfort termiczny, co jest szczególnie istotne w jednostce oświaty. Ponadto, korzystanie z nowoczesnej technologii OZE wpisuje się w dążenie do zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko, co stanowi wartościową lekcję dla młodych ludzi na temat odpowiedzialności ekologicznejwyjaśnia Artur Zmysłowski, Kierownik Regionu Sprzedaży, Region Centralny, Mazowieckie oraz Inżynier ds. projektów w De Dietrich.

Aby zminimalizować ewentualne zakłócenia w działalności instytucji podczas procesu modernizacji, wymiana źródła ciepła została przeprowadzona w czasie przerwy wakacyjnej.

HPI S – jakość od De Dietrich

Pompy ciepła HPI S marki De Dietrich, gwarantują łatwą instalację w budynku już istniejącym, ale także będącym jeszcze w budowie. Moduł wewnętrzny, którego wymiary nie przekraczają rozmiarów kotła naściennego, można umieścić nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni. Do instalacji kaskady siedmiu pomp ciepła wykorzystana została dotychczasowa kotłownia, którą odpowiednio wcześniej zaadaptowano.

HPI S wyróżniają się podwyższoną sprawnością, co potwierdza współczynnik COP, który wynosi do 5,11. Oznacza to, że za każdy 1 kWh zużytej energii elektrycznej, można uzyskać do 5,11 kWh energii cieplnej. System Inverter, który dostosowuje moc w zależności od potrzeb, pozwala natomiast zaoszczędzić 30% energii w stosunku do tradycyjnej pompy ciepła. Co więcej, podgrzewacze ciepłej wody użytkowej połączone z pompami ciepła HPI S, zapewniają stały komfort ciepłej wody bez względu na czas. Wszystko dzięki błyskawicznemu podgrzewaniu zasobnika, które jest trzykrotnie szybsze niż w wypadku podgrzewacza elektrycznego.

nstalacja kaskady pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Lasecznie
Instalacja kaskady pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Lasecznie/ fot. Piotr Mazurek z Aqua-Instal Iława

Dlaczego tworzy się kaskady pomp ciepła?

Kaskada pomp ciepła zainstalowana w Szkole w Lasecznie złożona jest z siedmiu jednostek, każda ma moc 22 kW. Mogą one działać równolegle lub w sposób skoordynowany, aby dostarczyć energię cieplną do całego obiektu. W zależności od potrzeb, system może automatycznie zmieniać liczbę działających pomp, aby zwiększyć efektywność i zredukować zużycie energii.

Na początku system monitoruje zapotrzebowanie na ciepło w różnych częściach budynku (np. do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej). Na podstawie zapotrzebowania, system decyduje, ile pomp ciepła ma być aktywowanych. W przypadku niskiego zapotrzebowania, może działać tylko jedna lub dwie pompy, z kolei w przypadku wysokiego zapotrzebowania na ciepło – aktywowane mogą być wszystkie. Dzięki technologii Inverter, każda pompa ciepła może dostosować swoją moc do aktualnych potrzeb. Oznacza to, że pompy nie pracują zawsze na pełnych obrotach, co znacząco wpływa na oszczędność energii.

Kaskada pomp ciepła może równomiernie rozkładać obciążenie pomiędzy urządzeniami, co przedłuża ich żywotność. Na przykład, jeśli jedna pompa pracowała intensywnie przez pewien czas, system może dać jej „odpocząć”, aktywując inne pompy. Natomiast w przypadku awarii jednej z pomp, pozostałe mogą nadal funkcjonować, co zapewnia ciągłość dostaw ciepła. Działanie kaskady pomp ciepła jest więc optymalizowane dla różnych warunków i potrzeb, co czyni go wydajnym i elastycznym rozwiązaniem zarówno w małych, jak i dużych instalacjach.

Wyzwaniem było połączenie starego z nowym

Jednym z uczestników procesu budowlanego inwestycji była firma Aqua-Instal Iława, czyli sieć hurtowni, która jako jedna z nielicznych w Polsce posiada swój dział dostaw i nadzoru odpowiadający za prawidłowy montaż urządzeń przez firmy wykonawcze odpowiedzialne za realizację inwestycji. – Głównym wyzwaniem technicznym podczas instalacji kaskady pomp ciepła, okazało się połączenie nowych urządzeń z różnymi układami nisko i wysokotemperaturowymi w budynku – wspomina mgr inż. Piotr Mazurek z Aqua-Instal Iława. W efekcie udało się przeprowadzić modernizację źródła ciepła poprzez efektywne niskoemisyjne urządzenia umożliwiające ograniczenie emisji CO2. – Jesteśmy pod wrażeniem jakości urządzeń marki De Dietrich oraz ich łatwego montażu. Na uwagę zasługuje także ich efektywność dodaje Piotr Mazurek z Aqua-Instal Iława.

Aby pracownicy placówki oświatowej jak najlepiej wykorzystywali możliwości nowego ogrzewania, wykwalifikowany personel producenta, czyli specjaliści marki De Dietrich, przeprowadzili kompleksowe szkolenie z obsługi urządzeń. Szkoła Podstawowa ma także zapewnione bieżące wsparcie techniczne ze strony dystrybutora, wykonawcy i producenta.

 fot. Piotr Buchalski/ splaseczno.edupage.org

Korzyści ekologiczne i ekonomiczne

Samorządowa Szkoła Podstawowa ze wsi Laseczno, po zmianie systemu ogrzewania na kaskadę złożoną z siedmiu pomp ciepła, już w pierwszych miesiącach zauważyła wiele korzyści pod względem ekologicznym.

Zastosowanie nowoczesnej technologii ogrzewania pozwala na znaczne ograniczenie emisji CO2, co jest zgodne z celami zrównoważonego rozwoju. Taka inwestycja nie tylko minimalizuje wpływ szkoły na środowisko, ale również stanowi praktyczną lekcję dla uczniów na temat odpowiedzialności ekologicznej. Natomiast dzięki wyższej efektywności energetycznej pomp ciepła De Dietrich, szkoła już notuje obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń i wody użytkowej.

Aby czerpać jeszcze większe profity z nowoczesnej instalacji OZE rekomendowano rozszerzenie systemu o fotowoltaikę, co pozwoliłoby na dalsze zwiększenie efektywności energetycznej i kolejne korzyści ekologiczne. – Dodatkowy montaż instalacji fotowoltaicznej może pomóc w optymalizacji pracy całego systemu i co szczególnie ważne, pozyskaniu energii elektrycznej na pokrycie zapotrzebowania na  ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową  – tłumaczy Piotr Mazurek z Aqua-Instal Iława. Jak dowiedzieliśmy się w magistracie: – W bieżącym roku w budynku szkoły w Lasecznie zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kWp. Tak więc placówka wspomagana jest produkcją własnej energii elektrycznej  –  opowiada Andrzej Kozań, Kierownik referatu techniczno-inwestycyjnego i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Iława.

Udany proces modernizacji systemu ogrzewania i wykorzystanie nowoczesnych technologii opartych na OZE w Samorządowej Szkole Podstawowej może więc stać się dobrym przykładem dla innych placówek oświatowych planujących tego typu projekty.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: