Page 277 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 277

PSB

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI                ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS
                           2 x C 240-200 Kocioł gazowy kondensacyjny                    -   2 x 7745365
C 240 DIEMATIC EVOLUTION - 5TH CONFIGURATION EXAMPLE Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                    100013304
                           3 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                 AD249   3 x 88017017P
2 x C 240-200 DIEMATIC Evolution w ka­        PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej                 3 x AD199p  7650456HS
skadzie                        LV/2xC240-200 System kaskadowy/montaż wolnostojący w szeregu              LV.03.389
— 1 obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz.         Friwa Midi Stacja przygotowania c.w.u DN 20                   -   64056DED01
— 3 obiegi ogrzew. podł. z zaw. miesz.        DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW    -
— 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem         AF60 Czujnik zewnętrzny                             -    7613609
— 1 stacja wytwarzania c.w.u.                                                    SA3    85757741
— 1 zasobnik buforowy                                                       FM46
— 1 obieg zasobnika buforowego

                                                                              10

                                                                              Zasobniki buforowe i akcesoria do wody grzewczej

                                                                www.dedietrich.pl 277
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282